Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2006 08:13 Uchwała Nr 254/XXXV/2006 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
08.12.2006 15:11 Uchwała Nr 253/XXXV/2006 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
08.12.2006 15:00 Uchwała Nr 252/XXXV/2006 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Stary Dzików z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku.
08.12.2006 14:42 Uchwała Nr 251/XXXV/2006 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
08.12.2006 14:36 Uchwała Nr 250/XXXV/2006 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2006 rok
08.12.2006 14:27 Uchwała Nr 249/XXXIV/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami na terenie Gminy Stary Dzików
08.12.2006 14:21 Uchwała Nr 248/XXXIV/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Starym Dzikowie
08.12.2006 14:10 Uchwała Nr 247/XXXIV/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
08.12.2006 13:51 Uchwała Nr 244/XXXIII/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie herbu Gminy Stary Dzików
08.12.2006 13:40 Uchwała Nr 243/XXXIII/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Ułazów w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
08.12.2006 13:18 Uchwała Nr 240/XXXIII/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
08.12.2006 13:12 Uchwała Nr 239/XXXIII/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2006 rok
08.12.2006 13:03 Uchwała Nr 238/XXXIII/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. zmieniająca Uchwałę Nr 223/XXXI/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
08.12.2006 12:57 Uchwała Nr 237/XXXIII/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należno­ści pieniężnych Gminy Stary Dzików oraz jej jed
08.12.2006 11:38 Uchwała Nr 236/XXXII/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2006 rok
08.12.2006 11:24 Uchwała Nr 234/XXXII/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2005 r.
08.12.2006 10:38 Uchwała Nr 233/XXXII/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich
08.12.2006 09:50 Uchwała Nr 232/XXXII/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie, dla którego Gmina jest organizatorem
08.12.2006 09:41 Uchwała Nr 231/XXXII/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gospodarstwa Pomocniczego w Starym Dzikowie, dla którego Gmina jest organizatorem
08.12.2006 09:35 Uchwała Nr 230/XXXII/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
08.12.2006 09:19 Uchwała Nr 229/XXXII/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy
08.12.2006 09:15 Uchwała Nr 228/XXXII/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Ułazów w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
21.04.2006 11:01 Uchwała Nr 227/XXXI/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Stary Dzikóww sprawie bezpłatnego przydziału drewna
21.04.2006 10:58 Uchwała Nr 226/XXXI/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
21.04.2006 10:50 Uchwała Nr 224/XXXI/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Weterynarii na 2006 r.
21.04.2006 10:44 Uchwała Nr 223/XXXI/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Lubaczowie
21.04.2006 10:26 Uchwała Nr 221/XXXI/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego p.n. „Dostępna Gmina - Etap II”
18.04.2006 15:00 Uchwała Nr 217/XXXI/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006
18.04.2006 14:54 Uchwała Nr 216/XXXI/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
14.04.2006 13:13 Uchwała Nr 215/XXXI/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2006 rok