Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.04.2006 11:36 Uchwała Nr 214/XXX/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla...
14.04.2006 10:50 Uchwała Nr 213/XXX/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2005 rok
14.04.2006 10:46 Uchwała Nr 212/XXIX/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
14.04.2006 10:42 Uchwała Nr 211/XXIX/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2005 r.
14.04.2006 10:38 Uchwała Nr 210/XXIX/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego p.n. „Dostępna Gmina - Etap II”
13.04.2006 11:50 Uchwała Nr 209/XXIX/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2005 rok
13.04.2006 11:38 Uchwała Nr 207/XXVIII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr 160/XXI/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. „Rozwó
13.04.2006 11:29 Uchwała Nr 205/XXVIII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego w 2006 r.
13.04.2006 10:21 Uchwała Nr 203/XXVIII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Stary Dzików z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku...
13.04.2006 10:06 Uchwała Nr 202/XXVIII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
13.04.2006 09:56 Uchwała Nr 201/XXVIII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnej
13.04.2006 09:23 Uchwała Nr 199/XXVIII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Nowy Dzików w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
13.04.2006 08:57 Uchwała Nr 197/XXVI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
13.04.2006 08:54 Uchwała Nr 196/XXVII/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości
13.04.2006 08:35 Uchwała Nr 194/XXVI/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
13.04.2006 08:24 Uchwała Nr 193/XXVI/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Ułazów w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
13.04.2006 08:18 Uchwała Nr 192/XXVI/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Gminy
13.04.2006 08:09 Uchwała Nr 190/XXVI/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2005 rok
09.08.2005 09:37 Uchwała Nr 189/XXV/2005 z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie wydania opinii o projekcie planu aglomeracji na terenie Gminy Stary Dzików
09.08.2005 09:22 Uchwała Nr 186/XXV/2005 z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego pn. „Dostępna Gmina – ETAP II” określonego uchwałą Nr 137/XVIII/2004
09.08.2005 09:16 Uchwała Nr 184/XXIV/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Moszczanica w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
09.08.2005 09:10 Uchwała Nr 183/XXIV/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie, dla którego Gmina jest organizatorem
09.08.2005 09:01 Uchwała Nr 181/XXIV/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach gminy...
09.08.2005 08:58 Uchwała Nr 180/XXIV/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2004 r.
09.08.2005 08:54 Uchwała Nr 179/XXIV/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju lokalnego Gminy Stary Dzików na lata 2005-2006”
09.08.2005 08:42 Uchwała Nr 178/XXIV/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej
08.08.2005 14:42 Uchwała Nr 177/XXIII/2005 z dnia 27 lutego 2005 r. w sprawie załatwienia – rozpatrzenia skargi Stanisława Bednarza na bezczynność Wójta Gminy Stary Dzików w wykonaniu uchwały Rady Gminy.
08.08.2005 14:37 Uchwała Nr 176/XXIII/2005 z dnia 27 lutego 2005 r. o zmianie uchwały Nr 164/XXII/2005 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy...
08.08.2005 14:32 Uchwała Nr 175/XXIII/2005 z dnia 27 lutego 2005 r. w sprawie uchylenia uchwał o zamianie nieruchomości
08.08.2005 14:28 Uchwała Nr 174/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Nowy Dzików w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
08.08.2005 14:26 Uchwała Nr 173/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Moszczanica w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
08.08.2005 14:24 Uchwała Nr 172/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
03.08.2005 14:56 Uchwała Nr 171/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Usługi ze stacją paliw i zabudowa mieszkaniowa”
03.08.2005 14:39 Uchwała Nr 170/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 150/XXII/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r.
03.08.2005 14:34 Uchwała Nr 169/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Działania 3.5 ZPORR p.n. „Dokończenie..
03.08.2005 14:27 Uchwała Nr 168/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok
03.08.2005 10:41 Uchwała Nr 166/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w spr. ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczy
03.08.2005 10:01 Uchwała Nr 165/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Weterynarii w Starym Dzikowie
03.08.2005 09:56 (utraciła moc uchwałą nr 220/XLVI/2021) Uchwała Nr 164/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
03.08.2005 09:34 Uchwała Nr 163/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki pomostowej
03.08.2005 09:30 Uchwała Nr 162/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2005 rok