Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.07.2005 12:20 Uchwała Nr 161/XXI/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia przez Radę stanowiska dotyczącego zmian w nowym rozkładzie jazdy PKP - Podkarpacki Zakład Przewozów Regionalnych w Rzeszowi
29.07.2005 12:16 Uchwała Nr 160/XXI/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. „Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy” określonego uchwałą Nr 108/XII
29.07.2005 11:36 Uchwała Nr 159/XXI/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzes
29.07.2005 11:24 Uchwała Nr 158/XXI/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok
29.07.2005 11:05 Uchwała Nr 156/XXI/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości
21.02.2005 13:42 Uchwała Nr 152/XX/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego p.n. „Dostępna gmina”
21.02.2005 13:32 Uchwała Nr 150/XX/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na 2005 rok
28.12.2004 14:11 Uchwała Nr 148/XIX/2004 z dnia 19 września 2004 r. w spr. zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. „Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy” określonego uchwałą Nr 108/XIII
28.12.2004 12:52 Uchwała Nr 147/XIX/2004 z dnia 19 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok
28.12.2004 12:47 Uchwała Nr 146/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Moszczanica w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
28.12.2004 12:44 Uchwała Nr 145/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Stary Dzików w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
28.12.2004 12:40 Uchwała Nr 144/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości
28.12.2004 12:38 Uchwała Nr 143/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości
28.12.2004 12:25 Uchwała Nr 142/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości
28.12.2004 12:11 Uchwała Nr 141/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/02 "Zabudowa mieszkaniowa i usługi w Starym Dzikowie"
28.12.2004 11:49 Uchwała Nr 140/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów odpłatności za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
28.12.2004 11:16 Uchwała Nr 138/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie akceptacji opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem, do wniosku p.n. „Odnowa centrum wsi Stary Dzików" ...
28.12.2004 11:09 Uchwała Nr 137/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie budżetu Gminy na 2004 rok
24.12.2004 09:00 Uchwała Nr 136/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. zm. u. 123/XIV/2004 z 17.03.2004 w spr. określ. zasad nabyw., zbyw. i obciąż. nieruchom. grunt., ich wydzierż. lub najmu na okres ...
24.12.2004 08:49 Uchwała Nr 135/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Gminy
24.12.2004 08:47 Uchwała Nr 134/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok
24.12.2004 08:38 Uchwała Nr 133/XVII/2004 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie nabycia zabudowań
23.12.2004 14:37 Uchwała Nr 131/XVII/2004 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok
23.12.2004 14:32 Uchwała Nr 130/XVI/2004 z dnia 12 maja 2004 r. w spr. zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. „Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy” określonego uchwałą Nr 108/XIII/2003
23.12.2004 14:24 Uchwała Nr 129/XVI/2004 z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum Lokalnego
23.12.2004 14:19 Uchwała Nr 128/XV/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
23.12.2004 14:15 Uchwała Nr 127/XV/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2003 rok
23.12.2004 14:12 Uchwała Nr 126/XV/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie, dla którego Gmina jest organizatorem
23.12.2004 14:09 Uchwała Nr 125/XV/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
23.12.2004 14:01 Uchwała Nr 124/XV/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok
23.12.2004 13:29 Uchwała Nr 121/XIV/2004 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości
23.12.2004 13:26 Uchwała Nr 120/XIV/2004 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości
23.12.2004 13:07 Uchwała Nr 119/XIV/2004 z dnia 17 marca 2004 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
23.12.2004 13:04 Uchwała Nr 118/XIV/2004 z dnia 17 marca 2004 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
23.12.2004 12:59 Uchwała Nr 117/XIV/2004 z dnia 17 marca 2004 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Stary Dzików w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
23.12.2004 12:54 Uchwała Nr 116/XIV/2004 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok
23.12.2004 12:45 Uchwała Nr 115/XIV/2004 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
23.12.2004 12:37 Uchwała Nr 114/XIV/2004 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego pn. "Czysta i zdrowa Gmina" określonego uchwałą Nr 230/XXXII/2002
23.12.2004 12:25 Uchwała Nr 113/XIV/2004 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Weterynarii w Starym Dzikowie
23.12.2004 12:18 Uchwała Nr 112/XIV/2004 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2004 rok