Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2012 14:37 Uchwała Nr 90/XIV/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2011 rok
23.01.2012 14:30 Uchwała Nr 89/XIV/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Przez wielozmysłowość do wiedzy"
23.01.2012 14:27 Uchwała Nr 88/XIV/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
23.01.2012 14:24 Uchwała Nr 87/XIV/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
23.01.2012 14:20 Uchwała Nr 86/XIV/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl zadań Gminy Stary Dzików w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców
23.01.2012 13:55 Uchwała Nr 85/XIV/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Stary Dzików
23.01.2012 13:51 Uchwała Nr 84/XIV/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Ułazów w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
23.01.2012 11:27 (utraciła moc Uchwałą 207/XLI/2021) Uchwała Nr 83/XIV/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
23.01.2012 11:18 Uchwała Nr 80/XIII/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości
23.01.2012 11:15 Uchwała Nr 79/XIII/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości
23.01.2012 11:01 Uchwała Nr 78/XIII/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości
23.01.2012 10:56 Uchwała Nr 77/XII/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stary Dzików na lata 2007-2013
23.01.2012 10:41 Uchwała Nr 76/XII/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku
23.01.2012 10:40 Uchwała Nr 75/XII/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2011 rok
23.01.2012 10:18 Uchwała Nr 71/XII/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 22/III/2006 w sprawie podatku od posiadania psów na terenie Gminy Stary Dzików
23.01.2012 10:12 Uchwała Nr 69/XII/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2012 r.
23.01.2012 10:07 Uchwała Nr 67/XI/2011 z dnia 12 października 2011 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
23.01.2012 10:05 Uchwała Nr 66/XI/2011 z dnia 12 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2011 rok
23.01.2012 09:59 Uchwała Nr 65/XI/2011 z dnia 12 października 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości
23.01.2012 09:56 Uchwała Nr 64/XI/2011 z dnia 12 października 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości
23.01.2012 09:54 Uchwała Nr 63/XI/2011 z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
19.01.2012 10:36 Uchwała Nr 62/X/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyboru ławnika na kadencję w latach 2012-2015
19.01.2012 10:27 Uchwała Nr 61/X/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
19.01.2012 10:25 Uchwała Nr 60/X/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie
19.01.2012 10:11 Uchwała Nr 58/X/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości
19.01.2012 10:08 Uchwała Nr 57/X/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości
19.01.2012 08:42 Uchwała Nr 55/X/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
18.01.2012 14:59 Uchwała Nr 54/X/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2011 rok
18.01.2012 14:51 Uchwała Nr 53/IX/2011 z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stary Dzików do złożenia wniosku o dofinansowanie
18.01.2012 14:50 Uchwała Nr 52/IX/2011 z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie oprotestowania zamiaru likwidacji Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie
18.01.2012 13:55 Uchwała Nr 50/IX/2011 z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stary Dzików na 2011 rok
18.01.2012 13:42 Uchwała Nr 49/VIII/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny kandydatów na ławnika
18.01.2012 13:40 Uchwała Nr 48/VIII/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stary Dzików na 2011 rok
18.01.2012 13:34 Uchwała Nr 47/VIII/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości
18.01.2012 13:31 Uchwała Nr 46/VIII/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2010
18.01.2012 13:23 Uchwała Nr 45/VII/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości
18.01.2012 13:19 (utraciła moc uchwałą nr 385/LXXVII/2023) Uchwała Nr 44/VII/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego...
18.01.2012 13:12 Uchwała Nr 43/VII/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014
18.01.2012 13:00 Uchwała Nr 42/VII/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stary Dzików na 2011 rok
18.01.2012 12:34 Uchwała Nr 40/VI/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stary Dzików na 2011 rok
18.01.2012 12:13 Uchwała Nr 39/VI/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Stary Dzików do projektu partnerskiego pod nazwą "Ponaregionalna współpraca drogą do Rozwoju Polski Wschodniej"...
18.01.2012 12:01 Uchwała Nr 36/V/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości
18.01.2012 11:59 Uchwała Nr 35/V/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gospodarstwa Pomocniczego w Starym Dzikowie, dla którego Gmina jest organizatorem
18.01.2012 11:55 Uchwała Nr 33/V/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie, dla którego Gmina jest organizatorem
18.01.2012 11:52 Uchwała Nr 32/V/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stary Dzików na 2011 rok
18.01.2012 11:39 Uchwała Nr 31/V/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
18.01.2012 11:34 Uchwała Nr 30/V/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku
18.01.2012 11:17 Uchwała Nr 28/V/2001 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stary Dzików
18.01.2012 11:05 Uchwała Nr 27/V/2011 z dnia 30 marca 2011 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Moszczanica w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
17.03.2011 14:16 Uchwała Nr 26/IV/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Dzików w Gminie Stary Dzików

1 2 następna