Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.08.2007 12:07 Uchwała Nr 27/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości
02.08.2007 11:59 Uchwała Nr 26/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy
02.08.2007 11:53 Uchwała Nr 25/III/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia terminów i sposobu przeprowadzania zebrań wiejskich, na których dokonane będą wybory sołtysów i składy rad sołeckich
02.08.2007 11:45 Uchwała Nr 24/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2006 rok
02.08.2007 10:08 Uchwała Nr 18/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
02.08.2007 10:05 Uchwała Nr 17/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na 2007 rok
02.08.2007 10:02 Uchwała Nr 16/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II Instancji
02.08.2007 10:00 Uchwała Nr 15/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I Instancji
02.08.2007 09:57 Uchwała Nr 14/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2006 rok
02.08.2007 09:42 Uchwała Nr 12/II/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego p.n. „Rozwój Edukacyjny i Sportowy Gminy - II Etap”
02.08.2007 09:33 Uchwała Nr 11/II/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Gminy w Starym Dzikowie
01.08.2007 14:49 Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej
01.08.2007 13:48 Uchwała Nr 3/II/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
01.08.2007 13:44 Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
01.08.2007 13:39 Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy