Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.03.2011 13:32 Uchwała Nr 272/XLVI/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok
24.03.2011 13:20 Uchwała Nr 271/XLVI/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010, związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu PSeAP - Podkarpacki...
24.03.2011 13:10 Uchwała Nr 270/XLVI/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/XLIII/2010 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stary Dzików do...
24.03.2011 11:29 Uchwała Nr 267/XLVI/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2011r.
24.03.2011 11:23 Uchwała Nr 266/XLV/2010 z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pod nazwą: "Remont drogi powiatowej nr 1553R na odcinku od granicy Gminy Oleszyce do...
24.03.2011 11:12 Uchwała Nr 265/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań z zakresu właściwości Powiatu Lubaczowskiego i udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Stary Dzików
24.03.2011 11:04 Uchwała Nr 264/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ułazów w Gminie Stary Dzików
24.03.2011 10:59 Uchwała Nr 263/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Dzików w Gminie Stary Dzików
24.03.2011 10:55 Uchwała Nr 262/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Moszczanica w Gminie Stary Dzików
24.03.2011 10:48 Uchwała Nr 261/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
24.03.2011 10:37 Uchwała Nr 260/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok
24.03.2011 10:29 Uchwała Nr 259/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary...
24.03.2011 10:22 Uchwała Nr 258/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
24.03.2011 10:16 Uchwała Nr 257/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. "Dostępna gmina"
24.03.2011 10:12 Uchwała Nr 256/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy”
24.03.2011 10:07 Uchwała Nr 255/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
24.03.2011 09:54 Uchwała Nr 254/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku
23.03.2011 21:01 Uchwała Nr 253/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików
23.03.2011 20:41 Uchwała Nr 252/XLIII/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Ułazów w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
23.03.2011 20:38 Uchwała Nr 251/XLIII/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok
23.03.2011 20:28 Uchwała Nr 250/XLIII/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary...
23.03.2011 20:21 Uchwała Nr 249/XLIII/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności...
22.03.2011 15:13 Uchwała Nr 248/XLIII/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Dzików, o przebiegu wykonania planu finansowego...
22.03.2011 14:33 Uchwała Nr 247/XLIII/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w spr. upoważnienia Wójta Gm. Stary Dzików do podejmowania i wykonywania w im. Gminy Stary Dzików czynności związanych z realizacją Projektu "PSeAP...
22.03.2011 11:19 Uchwała Nr 246/XLIII/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Stary Dzików a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad...
22.03.2011 11:14 Uchwała Nr 245/XLII/2010 z dnia 26 maja 2010 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Stary Dzików w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
22.03.2011 11:03 Uchwała Nr 244/XLII/2010 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok
22.03.2011 10:41 Uchwała Nr 243/XLII/2010 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. "Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy"
22.03.2011 10:19 Uchwała Nr 242/XLI/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok oraz w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2010 rok Nr 216/XXXVIII/...
21.03.2011 14:50 Uchwała Nr 241/XLI/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 235/XXXX/2010 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok
21.03.2011 14:22 Uchwała Nr 240/XLI/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2009
21.03.2011 13:31 Uchwała Nr 239/XLI/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla...
21.03.2011 12:49 Uchwała Nr 238/XLI/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ułazów w Gminie Stary Dzików
21.03.2011 12:14 Uchwała Nr 237/XLI/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Moszczanica w Gminie Stary Dzików
20.03.2011 20:48 Uchwała Nr 236/XXXX/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl zadań Gminy Stary Dzików w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców
20.03.2011 20:07 Uchwała Nr 235/XXXX/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok
20.03.2011 19:52 Uchwała Nr 234/XXXX/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco"
20.03.2011 19:37 Uchwała Nr 233/XXXIX/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi...
20.03.2011 19:01 Uchwała Nr 232/XXXIX/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów...
20.03.2011 17:49 Uchwała Nr 231/XXXIX/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku
20.03.2011 17:18 Uchwała Nr 230/XXXIX/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2010 rok Nr 216/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2009 r.
18.03.2011 22:26 Uchwała Nr 228/XXXIX/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
18.03.2011 22:19 Uchwała Nr 227/XXXIX/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
18.03.2011 21:17 Uchwała Nr 224/XXXIX/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gospodarstwa Pomocniczego w Starym Dzikowie, dla którego Gmina jest organizatorem
18.03.2011 21:11 Uchwała Nr 223/XXXIX/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie, dla którego Gmina jest organizatorem