Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.03.2011 12:19 Uchwała Nr 222/XXXVIII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
31.03.2011 12:17 Uchwała Nr 221/XXXVIII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Moszczanica w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
31.03.2011 12:14 Uchwała Nr 220/XXXVIII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości
31.03.2011 12:10 Uchwała Nr 219/XXXVIII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości
31.03.2011 12:06 Uchwała Nr 218/XXXVIII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości
31.03.2011 12:00 Uchwała Nr 217/XXXVIII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Stary Dzików" w ramach Poddziałania 7.1.1...
31.03.2011 11:45 Uchwała Nr 216/XXXVIII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. Uchwała budżetowa Gminy Stary Dzików na 2010 rok
31.03.2011 11:41 Uchwała Nr 215/XXXVIII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok
31.03.2011 11:33 Uchwała Nr 214/XXXVIII/2009 z dnia30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. "Dostępna gmina"
31.03.2011 11:15 Uchwała Nr 213/XXXVIII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy”
31.03.2011 11:01 Uchwała Nr 212/XXXVII/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok
31.03.2011 10:47 Uchwała Nr 211/XXXVII/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy”
31.03.2011 10:36 Uchwała Nr 210/XXXVII/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
31.03.2011 10:31 Uchwała Nr 209/XXXVII/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w spr. zm. Uchwały Nr 189/XXXIV/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dn. 26.08.2009r. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Pow. Lubaczowskiego
31.03.2011 09:27 Uchwała Nr 208/XXXVII/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stary Dzików
30.03.2011 14:44 Uchwała Nr 206/XXXVII/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"
30.03.2011 14:38 Uchwała Nr 205/XXXVII/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stary Dzików
30.03.2011 12:32 (01.01.2022 r. traci moc uchwałą nr 230/XLVIII/2021) Uchwała Nr 201/XXXVII/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
30.03.2011 11:26 Uchwała Nr 199/XXXVI/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok
30.03.2011 11:22 Uchwała Nr 198/XXXVI/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy”
30.03.2011 11:08 Uchwała Nr 197/XXXVI/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2009 roku
30.03.2011 10:59 Uchwała Nr 196/XXXV/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok
30.03.2011 10:55 Uchwała Nr 195/XXXV/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. "Dostępna gmina"
30.03.2011 10:42 Uchwała Nr 194/XXXV/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzików do Związku Gminy Ziemi Przeworskiej i przyjęcie Statutu Związku
30.03.2011 10:21 Uchwała Nr 193/XXXIV/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXXI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 czerwca 2009r. w spr. zabezpieczenia w formie "weksla in blanco"
30.03.2011 10:14 Uchwała Nr 192/XXXIV/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzików do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Roztocze"
30.03.2011 10:07 Uchwała Nr 191/XXXIV/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
30.03.2011 10:03 Uchwała Nr 190/XXXIV/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok
30.03.2011 09:50 Uchwała Nr 189/XXXIV/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
30.03.2011 09:44 Uchwała Nr 188/XXXIII/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok
30.03.2011 09:35 Uchwała Nr 187/XXXIII/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. w spr. zmiany Uchwały Nr 150/XXVI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dn. 25.03.2009r. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
30.03.2011 09:26 Uchwała Nr 186/XXXIII/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXXI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco"
30.03.2011 09:19 Uchwała Nr 185/XXXII/2009 z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Stary Dzików a Gminą Jasenov na Słowacji
28.03.2011 14:35 Uchwała Nr 184/XXXII/2009 z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok
28.03.2011 14:24 Uchwała Nr 183/XXXII/2009 z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie
28.03.2011 10:46 Uchwała Nr 182/XXXII/2009 z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cewków w Gminie Stary Dzików
28.03.2011 10:36 Uchwała Nr 181/XXXI/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco"
28.03.2011 10:29 Uchwała Nr 180/XXXI/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku
28.03.2011 10:23 Uchwała Nr 179/XXXI/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok
28.03.2011 10:17 Uchwała Nr 178/XXX/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 175/XXVIII/2009 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 29 kwietnia 2009 r. w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2009 roku
28.03.2011 10:10 Uchwała Nr 177/XXX/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zaopiniowania proponowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 oraz przebiegu ich granic na terenie Gminy Stary Dzików
27.03.2011 17:41 Uchwała Nr 176/XXIX/2009 z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok
27.03.2011 17:18 Uchwała Nr 175/XXVIII/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2009 roku
27.03.2011 16:52 Uchwała Nr 174/XXVIII/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok
27.03.2011 15:01 Uchwała Nr 173/XXVIII/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę nr 148 XXV/2008 z dnia 30.12.2008r. w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność...
27.03.2011 14:48 Uchwała Nr 172/XXVIII/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2008
27.03.2011 14:44 Uchwała Nr 171/XXVII/2009 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. "Dostępna gmina"
27.03.2011 14:32 Uchwała Nr 170/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Ułazów w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
27.03.2011 14:30 Uchwała Nr 169/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
27.03.2011 14:26 Uchwała Nr 168/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Moszczanica w sprawie bezpłatnego przydziału drewna

1 2 następna