Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.04.2011 10:34 Uchwała Nr 149/XXV/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stary Dzików na lata 2009-2016
07.04.2011 10:03 Uchwała Nr 148/XXV/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Stary Dzików" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu...
07.04.2011 09:36 Uchwała Nr 147/XXV/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego
06.04.2011 21:36 Uchwała Nr 146/XXV/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok
06.04.2011 21:16 Uchwała Nr 145/XXV/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Nowy Dzików
06.04.2011 21:14 Uchwała Nr 144/XXV/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Cewków
06.04.2011 21:11 Uchwała Nr 143/XXV/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Ułazów
06.04.2011 20:37 Uchwała Nr 142/XXIV/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
06.04.2011 20:20 Uchwała Nr 141/XXIV/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości
06.04.2011 15:10 Uchwała Nr 139/XXIV/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2009 r.
06.04.2011 15:03 Uchwała Nr 137/XXIII/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Oddziału...
06.04.2011 14:41 Uchwała Nr 136/XXIII/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok
06.04.2011 14:31 Uchwała Nr 135/XXII/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Nowy Dzików
06.04.2011 11:57 Uchwała Nr 134/XXII/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 130/XXI/2008 Rady Gminy z dnia 16 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2008r.
06.04.2011 11:15 Uchwała Nr 133/XXII/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok
06.04.2011 10:10 Uchwała Nr 132/XXI/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego
06.04.2011 10:01 Uchwała Nr 131/XXI/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości
06.04.2011 09:16 Uchwała Nr 130/XXI/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok
06.04.2011 08:56 Uchwała Nr 129/XX/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród pracownikom instytucji kultury działających na terenie gminy Stary Dzików
06.04.2011 08:25 Uchwała Nr 128/XX/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 100/XVI/2008 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dn. 12.03.2008r. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
05.04.2011 19:25 Uchwała Nr 127/XX/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok
05.04.2011 14:57 Uchwała Nr 126/XIX/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Stary Dzików" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu...
05.04.2011 14:47 Uchwała Nr 125/XIX/2008 z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 118/XVIII/2008 Rady Gminy z dn. 23.04.2008r. w spr. zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008r.
05.04.2011 13:54 Uchwała Nr 124/XVII/2008 z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do "Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich"
05.04.2011 13:19 Uchwała Nr 122/XVIII/2008 z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organiz. Gminy
05.04.2011 13:07 Uchwała Nr 120/XVII/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
05.04.2011 11:43 Uchwała Nr 118/XVIII/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok
05.04.2011 11:12 Uchwała Nr 117/XVII/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gospodarstwa Pomocniczego w Starym Dzikowie, dla którego Gmina jest organizatorem
05.04.2011 11:09 Uchwała Nr 116/XVII/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie, dla którego Gmina jest organizatorem
05.04.2011 11:06 Uchwała Nr 115/XVII/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości
05.04.2011 09:54 Uchwała Nr 114/XVII/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2007
05.04.2011 09:52 Uchwała Nr 113/XVI/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Stary Dzików
05.04.2011 09:49 Uchwała Nr 112/XVI/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Cewków
05.04.2011 09:47 Uchwała Nr 111/XVI/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Ułazów
05.04.2011 09:11 Uchwała Nr 109/XVI/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Stary Dzików z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego...
05.04.2011 09:08 Uchwała Nr 108/XVI/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Lecznicy Samorządowej dla Zwierząt na 2008 rok
05.04.2011 09:04 Uchwała Nr 107/XVI/2008 z dnia 12 marca 2008 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Ułazów w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
05.04.2011 09:02 Uchwała Nr 106/XVI/2008 z dnia 12 marca 2008 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Stary Dzików w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
05.04.2011 08:59 Uchwała Nr 105/XVI/2008 z dnia 12 marca 2008 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Nowy Dzików w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
05.04.2011 08:55 Uchwała Nr 104/XVI/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008
05.04.2011 08:52 Uchwała Nr 103/XVI/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
05.04.2011 08:25 Uchwała Nr 101/XVI/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Dzików na 2008 rok
31.03.2011 22:02 Uchwała Nr 100/XVI/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
31.03.2011 21:09 Uchwała Nr 99/XV/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia, pomiędzy Gminą Stary Dzików a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania i...
31.03.2011 20:54 Uchwała Nr 98/XIV/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Dzików
31.03.2011 20:26 Uchwała Nr 97/XIV/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości
31.03.2011 14:57 Uchwała Nr 95/XIV/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla...
31.03.2011 14:13 Uchwała Nr 94/XIV/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn. "Samorządowa Lecznica dla Zwierząt"
31.03.2011 14:06 Uchwała Nr 93/XIV/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzików do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"