Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2012 12:59 Zarządzenie Nr 35/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków...
16.01.2012 12:40 Zarządzenie Nr 34/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie odwołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
16.01.2012 12:35 Zarządzenie Nr 33/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w spr. ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za materiały piśmienne oraz zaopatrzenia w środki higieny osobistej pracowników zatrudnionych w Urzędzie...
16.01.2012 12:30 Zarządzenie Nr 32/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego "Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gimnazjum i stołówki z biblioteką w m. Stary Dzików"
12.12.2006 10:33 Zarządzenie Nr 31/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy pod nazwą "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Stary Dzikó
12.12.2006 10:27 Zarządzenie Nr 30/2006 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego "Odnowa centrum wsi Stary Dzików - II etap - budowa pasażu część II, budowa boisk sporto
12.12.2006 10:22 Zarządzenie Nr 29/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii na temat możliwości spłaty pożyczki
12.12.2006 10:18 Zarządzenie Nr 28b/2006 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok w związku ze zmianą układu wykonawczego budżetu
12.12.2006 10:11 Zarządzenie Nr 28a/2006 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków...
12.12.2006 10:02 Zarządzenie Nr 28/2006 z dnia 4 września 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego...
12.12.2006 09:51 Zarządzenie Nr 27/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót wykonanych przy udzieleniu zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt. "Remont drogi.
11.12.2006 13:18 Zarządzenie Nr 26/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego "Dokończenie budowy stołówki z zapleczem kuchennym, biblioteką, kotłownią w m. Stary Dzików
11.12.2006 10:41 Zarządzenie Nr 25/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego...
11.12.2006 10:38 Zarządzenie Nr 24/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
11.12.2006 10:36 Zarządzenie Nr 23/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Stary Dzików na 2006 r.
11.12.2006 10:30 Zarządzenie Nr 22/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego...
11.12.2006 10:28 Zarządzenie Nr 21/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego...
11.12.2006 10:26 Zarządzenie Nr 20/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego...
11.12.2006 10:23 Zarządzenie Nr 19/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie powołania gminnej komisji do szacowania strat w ziemiopłodach na terenie gminy spowodowanych długotrwałą suszą
11.12.2006 10:16 Zarządzenie Nr 18/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego...
11.12.2006 10:14 Zarządzenie Nr 17/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego "Odnowa centrum wsi Stary Dzików - I etap"
11.12.2006 10:10 Zarządzenie Nr 16/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego...
11.12.2006 10:04 Zarządzenie Nr 15/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego "Dokończenie budowy budynku dydaktycznego Gimnazjum w Starym Dzikowie - II etap"
11.12.2006 09:34 Zarządzenie Nr 14/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
11.12.2006 08:51 Zarządzenie Nr 13/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego...
11.12.2006 08:45 Zarządzenie Nr 12/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego...
11.12.2006 08:31 Zarządzenie Nr 11/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
24.05.2006 11:37 Zarządzenie Nr 10/2006 z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
24.05.2006 11:29 Zarządzenie Nr 9/2006 z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego...
24.05.2006 11:19 Zarządzenie Nr 8/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów
12.04.2006 14:01 Zarządzenie Nr 7/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od...
12.04.2006 13:46 Zarządzenie Nr 5/2006 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu na 2006 rok
12.04.2006 13:31 Zarządzenie Nr 3a/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia prognozy długu gminy na koniec roku budżetowego
12.04.2006 13:24 Zarządzenie Nr 3/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego...
12.04.2006 13:20 Zarządzenie Nr 2/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików
12.04.2006 13:11 Zarządzenie Nr 1/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego...