Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.04.2006 13:35 Zarządzenie Nr 43/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków...
11.04.2006 13:23 Zarządzenie Nr 41/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików
11.04.2006 13:14 Zarządzenie Nr 40/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego "Modernizacja Szkoły Podstawowej w Cewkowie - przebudowy stropodachu na dach dwuspadowy na...
11.04.2006 13:04 Zarządzenie Nr 39/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy p.n. "Dowóz dzieci...
11.04.2006 12:48 Zarządzenie Nr 38/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Stary Dzików do...
11.04.2006 12:41 Zarządzenie Nr 37/2005 z dnia 21 października 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego...
11.04.2006 12:27 Zarządzenie Nr 35/2005 Szefa OC Gminy Stary Dzików - Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 20 października 2005 r. w sprawie udziału w treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania
11.04.2006 12:17 Zarządzenie Nr 34/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego...
11.04.2006 11:59 Zarządzenie Nr 33/2005 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego...
11.04.2006 11:57 Zarządzenie Nr 32/2005 z dnia 12 października 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego...
11.04.2006 11:46 Zarządzenie Nr 31a/2005 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
11.04.2006 11:40 Zarządzenie Nr 31/2005 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie powołania Stałego Zespołu Spisowego do przeprowadzania spisów z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy i podległych jedno
07.04.2006 14:10 Zarządzenie Nr 30a/2005 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
07.04.2006 13:53 Zarządzenie Nr 30/2005 z dnia 2 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na..
07.04.2006 13:43 Zarządzenie Nr 29/2005 z dnia 2 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 25 wrześn
07.04.2006 13:41 Zarządzenie Nr 28/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie
07.04.2006 13:21 Zarządzenie Nr 27/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Dzików
07.04.2006 13:11 Zarządzenie Nr 26/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia epizodycznego Gminnego Zespołu Reagowania
18.08.2005 15:03 Zarządzenie nr 24/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji
18.08.2005 14:59 Zarządzenie Nr 23/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie organizacji zarządzania kryzysowego i opracowania gminnego planu reagowania kryzysowego
18.08.2005 14:57 Zarządzenie Nr 22/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
18.08.2005 14:49 Zarządzenie Nr 21/2005 z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
18.08.2005 14:47 Zarządzenie Nr 20/2005 z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
18.08.2005 14:43 Zarządzenie Nr 19/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
18.08.2005 12:18 Zarządzenie Nr 17/2005 z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego na mieniu komunalnym
18.08.2005 12:16 Zarządzenie Nr 16/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla celów sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudniony
11.08.2005 14:58 Zarządzenie Nr 15/2005 z dnia 17 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt
11.08.2005 14:51 Zarządzenie Nr 14/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie.
11.08.2005 14:40 Zarządzenie Nr 13/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników samorządowych
11.08.2005 14:28 Zarządzenie Nr 12/2005 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów
11.08.2005 14:23 Zarządzenie Nr 11/2005 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji
11.08.2005 14:19 Zarządzenie Nr 10/2005 z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. o zbyciu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików
11.08.2005 14:15 Zarządzenie Nr 9/2005 z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. o zbyciu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików
11.08.2005 14:11 Zarządzenie Nr 8/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
11.08.2005 09:24 Zarządzenie nr 7/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie powołania Komisji
11.08.2005 09:20 Zarządzenie Nr 6/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
11.08.2005 09:17 Zarządzenie Nr 5/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików
11.08.2005 09:09 Zarządzenie Nr 4/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików
11.08.2005 08:56 Zarządzenie Nr 3/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków
11.08.2005 08:52 Zarządzenie Nr 2/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego...
11.08.2005 08:35 Zarządzenie Nr 1/2005 z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego