Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.02.2005 12:32 Zarządzenie Nr 22/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. w spr. zmian budżetu gminy na 2004 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków budżeto
11.02.2005 12:23 Zarządzenie Nr 21/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Stary Dzików do
11.02.2005 12:18 Zarządzenie Nr 20/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
11.02.2005 12:14 Zarządzenie Nr 19/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
11.02.2005 12:12 Zarządzenie Nr 18/2004 z dnia 1 października 2004 r. w sprawie przyznania ryczałtu za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych dla Pana Mariusza Wacha
11.02.2005 12:07 Zarządzenie Nr 17/2004 Szefa OC Gminy Stary Dzików - Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 21 października 2004 r. w sprawie udziału w treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania
11.02.2005 12:04 Zarządzenie Nr 16/2004 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
11.02.2005 11:52 Zarządzenie Nr 15A/2004 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
11.02.2005 11:44 Zarządzenie Nr 15/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Stary Dzików na 2004 r.
11.02.2005 11:39 Zarządzenie Nr 14/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
11.02.2005 11:34 Zarządzenie Nr 13/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Cewkowie
11.02.2005 11:28 Zarządzenie Nr 12/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
11.02.2005 11:16 Zarządzenie Nr 11/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
11.02.2005 11:03 Zarządzenie Nr 10a/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów
11.02.2005 10:58 Zarządzenie Nr 10/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego modernizacji drogi gminnej Stefczyka – Cewków
10.02.2005 13:33 Zarządzenie Nr 9/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
10.02.2005 13:25 Zarządzenie Nr 8/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików
10.02.2005 13:21 Zarządzenie Nr 7/2004 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów
10.02.2005 13:19 Zarządzenie Nr 6/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie odwołania ze składu Komisji jej członka
09.02.2005 14:57 Zarządzenie Nr 5/2004 z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku
09.02.2005 14:52 Zarządzenie Nr 4/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
09.02.2005 14:35 Zarządzenie Nr 3/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia prognozy kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 r.
09.02.2005 14:30 Zarządzenie Nr 2/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu na 2004 rok
09.02.2005 14:27 Zarządzenie Nr 1A/2004 z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
09.02.2005 14:20 Zarządzenie Nr 1/2004 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych