Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.02.2005 14:48 Zarządzenie Nr 36/2003 z dnia 1 grudnia 2003 roku w spr. zmian budżetu gm. na 2003 r. w związku ze zm. kwot dot. cel. na zad. zlec. i wł. oraz przen. wydatków budżet. między rozdziałami i para
07.02.2005 14:36 Zarządzenie Nr 35/2003 z dnia 17 listopada 2003 r. w spr. ustal. ekwiwalentu pieniężnego za mat. piśm. oraz zaopatrz. w środki hig. osobistej pracowników zatrudn. w Urzędzie Gminy w Starym Dzik
07.02.2005 14:26 Zarządzenie Nr 34/2003 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
07.02.2005 12:33 Zarządzenie Nr 33/2003 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
04.02.2005 14:54 Zarządzenie Nr 32/2003 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie instrukcji zasad gospodarki kasowej
04.02.2005 14:40 Zarządzenie Nr 31/2003 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie powołania Komisji
04.02.2005 14:37 Zarządzenie Nr 30/2003 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików
04.02.2005 14:35 Zarządzenie Nr 29/2003 Szefa OC Gminy Stary Dzików - Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 17 października 2003 r. w sprawie udziału w treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania
04.02.2005 14:32 Zarządzenie Nr 28b/2003 z dnia 30 września 2003 r. w sprawie powołania Stałego Zespołu Spisowego do przeprowadzania spisów z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy i podległych jedn
04.02.2005 14:29 Zarządzenie Nr 28a/2003 z dnia 30 września 2003 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
04.02.2005 14:27 Zarządzenie Nr 28/2003 z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
04.02.2005 14:11 Zarządzenie Nr 27/2003 z dnia 2 września 2003 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli wydatkowania środków publicznych w jednostkach podległych i nadzorowanych
03.02.2005 14:48 Zarządzenie Nr 26/2003 z dnia 2 września 2003 r. w spr. ustal. procedury kontroli finans. oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobow. finans. i dokonyw. wydatków w jedn. podległych i nadzor
03.02.2005 14:35 Zarządzenie Nr 25/2003 z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy
03.02.2005 14:13 Zarządzenie Nr 24/2003 Szefa OC Gminy Stary Dzików – Wójta Gminy z dnia 1 września 2003 r. w spr powołania systemu wczesnego ostrzegania o nadzwyczajnych zagrożeniach ludzi i środowiska n
03.02.2005 14:08 Zarządzenie Nr 23/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie przydzielenia pracownikom Urzędu Gminy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
03.02.2005 13:29 Zarządzenie Nr 22/2003 z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
03.02.2005 13:24 Zarządzenie Nr 20A/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
03.02.2005 13:16 Zarządzenie Nr 20/2003 z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii na temat możliwości spłaty pożyczki
03.02.2005 13:14 Zarządzenie Nr 19/2003 z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii na temat możliwości spłaty pożyczki
01.02.2005 14:33 Zarządzenie Nr 17/2003 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii na temat możliwości spłaty pożyczki
31.01.2005 13:47 Zarządzenie Nr 15/2003 z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowych
31.01.2005 13:43 Zarządzenie Nr 14/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomosci stanowiących własność Gminy Stary Dzików
31.01.2005 13:40 Zarządzenie Nr 13/2003 z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu na 2003 rok
31.01.2005 13:38 Zarządzenie Nr 12/2003 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów
31.01.2005 13:35 Zarządzenie Nr 11/2003 z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia Regulaminu Konkursu na Dyrektorów Szkół i Placówek z terenu Gminy Stary Dzików
31.01.2005 13:25 Zarządzenie Nr 10/2003 z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
31.01.2005 13:15 Zarządzenie Nr 9/2003 z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia prognozy kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003 r.
31.01.2005 12:57 Zarządzenie Nr 8/2003 z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików
31.01.2005 12:52 Zarządzenie Nr 7/2003 z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików
31.01.2005 12:41 Zarządzenie Nr 6/2003 z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików
31.01.2005 12:34 Zarządzenie Nr 5/2003 z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików
31.01.2005 12:26 Zarządzenie Nr 4/2003 z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików
28.01.2005 13:37 Zarządzenie Nr 3/2003 z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Stary Dzików
28.01.2005 13:13 Zarządzenie Nr 2/2003 z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego
28.01.2005 13:10 Zarządzenie Nr 1/2003 z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików