Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.05.2011 14:12 Zarządzenie Nr 90/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie rozchodów gospodarstwa pomocniczego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
04.05.2011 14:02 Zarządzenie Nr 89/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie oraz druków ścisłego zarachowania
04.05.2011 13:56 Zarządzenie Nr 88/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
04.05.2011 13:02 Zarządzenie Nr 87/2010 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
04.05.2011 12:15 Zarządzenie Nr 86/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
04.05.2011 10:44 Zarządzenie Nr 84/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne zlecone i przeniesieniami wydatków...
04.05.2011 10:27 Zarządzenie Nr 83/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy
04.05.2011 10:23 Zarządzenie Nr 82/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
04.05.2011 10:20 Zarządzenie Nr 81/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
04.05.2011 10:15 Zarządzenie Nr 80/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
04.05.2011 10:06 Zarządzenie Nr 79/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zmian Zarządzenia Nr 71/2010 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku...
04.05.2011 10:03 Zarządzenie Nr 78/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego pod nazwą "Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Gminy w Starym Dzikowie"
04.05.2011 09:31 Zarządzenie Nr 77/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie...
04.05.2011 09:26 Zarządzenie Nr 76/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
04.05.2011 09:19 Zarządzenie Nr 75/2010 z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
04.05.2011 09:16 Zarządzenie Nr 74/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne zlecone i przeniesieniami wydatków...
03.05.2011 19:58 Zarządzenie Nr 73/2010 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
03.05.2011 19:42 Zarządzenie Nr 72/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej
03.05.2011 19:32 Zarządzenie Nr 71/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i przeniesieniami wydatków budżetowych...
03.05.2011 19:07 Zarządzenie Nr 70/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
03.05.2011 19:01 Zarządzenie Nr 69/2010 z dnia 17 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
03.05.2011 18:49 Zarządzenie Nr 68/2010 z dnia 5 października 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego obiektu pn. "Remont istniejącej kotłowni węglowej na olejową w budynku GOK wraz...
03.05.2011 17:10 Zarządzenie Nr 65/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
03.05.2011 16:43 Zarządzenie Nr 64/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
03.05.2011 16:41 Zarządzenie Nr 63/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
03.05.2011 16:38 Zarządzenie Nr 62/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2011-2015...
03.05.2011 15:54 Zarządzenie Nr 61/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
03.05.2011 15:48 Zarządzenie Nr 60/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
03.05.2011 15:40 Zarządzenie Nr 59/2010 z dnia 15 września 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
03.05.2011 15:36 Zarządzenie Nr 58/2010 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
29.04.2011 19:59 Zarządzenie Nr 57/2010 z dnia 1 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego obiektu pn. "Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym...
29.04.2011 19:36 Zarządzenie Nr 55/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
29.04.2011 18:45 Zarządzenie Nr 54/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za I półrocze 2010 roku
29.04.2011 18:32 Zarządzenie Nr 53/2010 z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych...
29.04.2011 18:22 Zarządzenie Nr 52/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
29.04.2011 18:17 Zarządzenie Nr 51/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadanie pt. "Odnowa centrum wsi Cewków - etap II"
29.04.2011 18:13 Zarządzenie Nr 50/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
29.04.2011 18:10 Zarządzenie Nr 49/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadanie pt. "Remont drogi gminnej Stary Dzików - Lebiedzie km 0+000 - 0+383"
29.04.2011 15:17 Zarządzenie Nr 48/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
29.04.2011 15:15 Zarządzenie Nr 47/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
29.04.2011 15:12 Zarządzenie Nr 46/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
29.04.2011 15:09 Zarządzenie Nr 45/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
29.04.2011 15:02 Zarządzenie Nr 44/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między...
29.04.2011 14:58 Zarządzenie Nr 43/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
29.04.2011 09:45 Zarządzenie Nr 42/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
29.04.2011 08:53 Zarządzenie Nr 41/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
29.04.2011 08:51 Zarządzenie Nr 40/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
29.04.2011 08:47 Zarządzenie Nr 39/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w planie przychodów i rozchodów gospodarstwa pomocniczego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
28.04.2011 15:09 Zarządzenie Nr 38/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
28.04.2011 15:05 Zarządzenie Nr 37a/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...

1 2 następna