Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2011 17:46 Zarządzenie Nr 59/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
06.05.2011 14:51 Zarządzenie Nr 58/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie
06.05.2011 14:49 Zarządzenie Nr 57/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadanie pt. "Odnowa centrum wsi Cewków - etap I"
06.05.2011 14:34 Zarządzenie Nr 56/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków...
06.05.2011 14:12 Zarządzenie Nr 55/2009 z dnia 4 grudniaa 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesienia wydatków budżetowych...
06.05.2011 13:46 Zarządzenie Nr 54/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
06.05.2011 13:24 Zarządzenie Nr 53/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków...
06.05.2011 12:27 Zarządzenie Nr 52/2009 z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
06.05.2011 11:19 Zarządzenie Nr 51/2009 z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
06.05.2011 10:17 Zarządzenie Nr 50/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
06.05.2011 09:53 Zarządzenie Nr 49/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do RIO w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2010-2014 kredytu długoterminowego
06.05.2011 09:30 Zarządzenie Nr 48/2009 z dnia 12 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Stary Dzików
06.05.2011 08:56 Zarządzenie Nr 47/2009 z dnia 1 października 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadanie pt. "Odbudowa nawierzchni drogi "Koziejówka" w Ułazowie"
05.05.2011 21:35 Zarządzenie Nr 46A/2009 z dnia 1 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
05.05.2011 21:26 Zarządzenie Nr 46/2009 z dnia 1 października 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadanie pt. "Odbudowa nawierzchni drogi gminnej Moszczanica Dziadyki"
05.05.2011 21:22 Zarządzenie Nr 45/2009 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenia częstotliwości i czasu trwania szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
05.05.2011 20:54 Zarządzenie Nr 44/2009 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków...
05.05.2011 20:04 Zarządzenie Nr 43/2009 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Sanitarnej awaryjnego zaopatrzenia w wodę przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie ludności Gminy Stary Dzików
05.05.2011 18:35 Zarządzenie Nr 42/2009 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt...
05.05.2011 18:33 Zarządzenie Nr 41/2009 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt...
05.05.2011 18:30 Zarządzenie Nr 40/2009 z dnia 8 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie oraz...
05.05.2011 18:21 Zarządzenie Nr 39/2009 z dnia 8 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
05.05.2011 18:06 Zarządzenie Nr 38/2009 z dnia 8 września 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
05.05.2011 15:24 Zarządzenie Nr 37/2009 z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
05.05.2011 14:31 Zarządzenie Nr 36/2009 z dnia 8 września 2009 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn: "Modernizacja drogi gminnej Nowy Dzików - Ułazów"
05.05.2011 14:24 Zarządzenie Nr 35/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i...
05.05.2011 14:16 Zarządzenie Nr 34/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych gminy w roku 2009
05.05.2011 13:38 Zarządzenie Nr 33/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt...
05.05.2011 13:36 Zarządzenie Nr 32/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt...
05.05.2011 13:34 Zarządzenie Nr 31/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt...
05.05.2011 13:25 Zarządzenie Nr 30/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy
05.05.2011 13:20 Zarządzenie Nr 29A/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie zmian w planie przychodów i rozchodów gospodarstwa pomocniczego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
05.05.2011 13:15 Zarządzenie Nr 29/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania
05.05.2011 12:59 Zarządzenie Nr 28/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadanie pt. "Odbudowa nawierzchni drogi gminnej Cewków Wola - Czerniakowa Buda"
05.05.2011 12:55 Zarządzenie Nr 27/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków...
05.05.2011 11:01 Zarządzenie Nr 26/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt...
05.05.2011 10:57 Zarządzenie Nr 25/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
05.05.2011 10:06 Zarządzenie Nr 24/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków...
05.05.2011 09:47 Zarządzenie Nr 23/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2010-2014...
05.05.2011 09:41 Zarządzenie Nr 22/2009 z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków...
05.05.2011 09:14 Zarządzenie Nr 21/2009 z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Stary...
05.05.2011 09:11 Zarządzenie Nr 20/2009 z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
05.05.2011 08:53 Zarządzenie Nr 19/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków...
05.05.2011 00:00 Zarządzenie Nr 18/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2010-2014...
04.05.2011 23:53 Zarządzenie Nr 17/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt...
04.05.2011 23:50 Zarządzenie Nr 16/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian Zarządzenia Nr 9/2009 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 31 marca 2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Stary Dzików na...
04.05.2011 23:38 Zarządzenie Nr 15/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej
04.05.2011 23:23 Zarządzenie Nr 13/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
04.05.2011 23:15 Zarządzenie Nr 12/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt...
04.05.2011 23:12 Zarządzenie Nr 11/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne

1 2 następna