Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.05.2011 14:51 Zarządzenie Nr 58/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki...
13.05.2011 14:46 Zarządzenie Nr 57/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie
13.05.2011 14:44 Zarządzenie Nr 56/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
13.05.2011 14:33 Zarządzenie Nr 55/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
13.05.2011 14:30 Zarządzenie Nr 54/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
13.05.2011 14:11 Zarządzenie Nr 53/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesienia wydatków budżetowych...
13.05.2011 13:57 Zarządzenie Nr 52/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt...
13.05.2011 13:55 Zarządzenie Nr 51/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
13.05.2011 10:51 Zarządzenie Nr 50/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
13.05.2011 10:48 Zarządzenie Nr 49/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
13.05.2011 10:45 Zarządzenie Nr 48/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadanie pt. "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w m. Moszczanica"
13.05.2011 10:42 Zarządzenie Nr 47/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadanie pt. "Remont sieci kanalizacji deszczowej na stacji uzdatniania wody...
13.05.2011 10:39 Zarządzenie Nr 46/2008 z dnia 20 października 2008 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Stary Dzików
13.05.2011 10:25 Zarządzenie Nr 45/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
13.05.2011 10:11 Zarządzenie Nr 44/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków...
13.05.2011 10:03 Zarządzenie Nr 43A/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
13.05.2011 09:58 Zarządzenie Nr 43/2008 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie gminy Stary Dzików
13.05.2011 09:56 Zarządzenie Nr 42/2008 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2007 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 15 grudnia 2007r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla...
13.05.2011 09:52 Zarządzenie Nr 41/2008 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt...
13.05.2011 09:48 Zarządzenie Nr 40/2008 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego nt. „Zgranie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji...
12.05.2011 14:43 Zarządzenie Nr 39/2008 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików
12.05.2011 14:33 Zarządzenie Nr 38/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
12.05.2011 14:30 Zarządzenie Nr 37/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt...
12.05.2011 14:28 Zarządzenie Nr 36/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt...
12.05.2011 14:25 Zarządzenie Nr 35/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt...
12.05.2011 14:23 Zarządzenie Nr 34/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt...
12.05.2011 14:20 Zarządzenie Nr 33/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
12.05.2011 14:16 Zarządzenie Nr 32/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2007 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 15 grudnia 2007r. w spr. przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy...
12.05.2011 14:08 Zarządzenie Nr 31/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
12.05.2011 13:59 Zarządzenie Nr 30/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej
12.05.2011 13:46 Zarządzenie Nr 29/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie zasad polityki rachunkowości oraz planu kont dla Projektu pn. „Czas na aktywność w gminie...
12.05.2011 12:33 Zarządzenie Nr 28/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie gminy Stary Dzików
12.05.2011 12:30 Zarządzenie Nr 27/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków...
12.05.2011 12:23 Zarządzenie Nr 26/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
12.05.2011 12:01 Zarządzenie Nr 25/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego zadania pn. "Odnowa centrum wsi Stary Dzików" realizowanego w dwóch etapach:...
12.05.2011 11:46 Zarządzenie Nr 24/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego stanu technicznego zadania pn. "Budowa Gimnazjum, łącznika, biblioteki...
12.05.2011 11:33 Zarządzenie Nr 23/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadanie pt. "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Starym Dzikowie"
12.05.2011 11:09 Zarządzenie Nr 22/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt...
09.05.2011 15:05 Zarządzenie Nr 21/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków...
09.05.2011 13:55 Zarządzenie Nr 20/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej...
09.05.2011 13:40 Zarządzenie Nr 19/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu premiowania w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
09.05.2011 13:35 Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie gminy Stary Dzików
09.05.2011 13:31 Zarządzenie Nr 17A/2008 z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
09.05.2011 12:29 Zarządzenie Nr 17/2008 z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Dzików do dzierżawy
09.05.2011 12:10 Zarządzenie Nr 16/2008 z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt...
09.05.2011 12:07 Zarządzenie Nr 15/2008 z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok w związku z przeniesieniami wydatków między rozdziałami i paragrafami
09.05.2011 11:46 Zarządzenie Nr 14/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt...
09.05.2011 11:43 Zarządzenie Nr 13/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików
09.05.2011 11:30 Zarządzenie Nr 12/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/2003 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
09.05.2011 11:17 Zarządzenie Nr 11/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008 roku

1 2 następna