Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.02.2014 08:02 Uchwała Nr 220/XXXVI/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości
18.02.2014 15:19 Uchwała Nr 217/XXXVI/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Gminy Stary Dzików na 2014 rok
18.02.2014 14:55 Uchwała Nr 215/XXXVI/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 170/XXVIII/2013 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej...
18.02.2014 14:52 Uchwała Nr 214/XXXVI/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2013 rok
18.02.2014 11:17 Uchwała Nr 213/XXXV/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości
18.02.2014 10:59 Uchwała Nr 212/XXXV/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2013 rok
18.02.2014 10:46 Uchwała Nr 211/XXXV/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
17.02.2014 10:08 Uchwała Nr 207/XXXIV/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2014 r.
17.02.2014 10:05 Uchwała Nr 206/XXXIV/2013 z dnia 9 października 2013 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Stary Dzików w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
17.02.2014 09:59 Uchwała Nr 205/XXXIV/2013 z dnia 9 października 2013 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Nowy Dzików w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
13.02.2014 15:19 Uchwała Nr 204/XXXIV/2013 z dnia 9 października 2013 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Ułazów w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
13.02.2014 15:09 Uchwała Nr 203/XXXIV/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
13.02.2014 15:04 Uchwała Nr 202/XXXIV/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
13.02.2014 14:59 Uchwała Nr 201/XXXIV/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2013 rok
13.02.2014 14:41 Uchwała Nr 200/XXXIII/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
13.02.2014 14:32 Uchwała Nr 199/XXXIII/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Stary Dzików
13.02.2014 12:37 Uchwała Nr 198/XXXIII/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2013 rok
13.02.2014 11:57 Uchwała Nr 197/XXXII/2013 z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Startujemy! Program wyrównywania szans...
13.02.2014 11:55 Uchwała Nr 196/XXXII/2013 z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
13.02.2014 11:51 Uchwała Nr 195/XXXII/2013 z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2013 rok
02.07.2013 12:02 Uchwała Nr 194/XXXI/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzików w Aspekcie Współpracy Ponadregionalnej na lata 2013-2020"
02.07.2013 11:42 Uchwała Nr 193/XXXI/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Dzików w Gminie Stary Dzików
02.07.2013 11:35 Uchwała Nr 191/XXXI/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stary Dzików do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2014 rok na realizację projektu pn. "Startujemy!...
02.07.2013 11:31 Uchwała Nr 190/XXXI/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku
02.07.2013 11:28 Uchwała Nr 189/XXXI/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2013 rok
02.07.2013 11:19 Uchwała Nr 188/XXXI/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2012
02.07.2013 11:15 Uchwała Nr 187/XXX/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Moszczanica w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
02.07.2013 11:13 Uchwała Nr 186/XXX/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych...
02.07.2013 11:10 Uchwała Nr 185/XXX/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o...
02.07.2013 11:08 Uchwała Nr 184/XXIX/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie
02.07.2013 11:04 Uchwała Nr 183/XXIX/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2013 rok
02.07.2013 10:57 Uchwała Nr 182/XXIX/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 177/XXVIII/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań...
02.07.2013 10:27 Uchwała Nr 180/XXIX/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie, dla którego Gmina jest organizatorem
02.07.2013 10:07 Uchwała Nr 179/XXVIII/2013 z dnia 20 marca 2013 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
02.07.2013 10:02 Uchwała Nr 178/XXVIII/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na terenie gminy Stary Dzików w latach 2013-2015
02.07.2013 09:51 Uchwała Nr 177/XXVIII/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Stary Dzików na realizację projektu pn. ...
02.07.2013 09:36 Uchwała Nr 175/XXVIII/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
02.07.2013 09:30 Uchwała Nr 174/XXVIII/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości
02.07.2013 09:23 Uchwała Nr 173/XXVIII/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
02.07.2013 08:58 Uchwała Nr 172/XXVIII/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2013 rok oraz w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2013 rok Nr 151/XXIV/...
02.07.2013 08:50 Uchwała Nr 171/XXVIII/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku
02.07.2013 08:45 Uchwała Nr 169/XXVIII/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację...
01.07.2013 15:06 Uchwała Nr 168/XXVIII/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w spr. zaciąg. poż. długoterm. w WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację proj.: "Rem. i przebud. st. uzdat. wody (...) etap I "Rozb. i rem. (...) kanal...
01.07.2013 15:00 Uchwała Nr 167/XXVIII/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w spr. zaciąg. poż. długoterm. w WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację proj.: "Rem. i przebud. stacji uzdat. wody (...) etap I "Przebud. i remont s.u.w."
01.07.2013 14:53 Uchwała Nr 166/XXVII/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stary Dzików do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2014-2015 na realizację zadania pn. "Remont i...
01.07.2013 14:49 Uchwała Nr 165/XXVII/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stary Dzików do wystawienia weksla "in blanco"
01.07.2013 10:31 Uchwała Nr 159/XXV/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2013 rok
01.07.2013 10:20 Uchwała Nr 158/XXV/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
01.07.2013 10:14 Uchwała Nr 157/XXV/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013