Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2016 10:53 Uchwała Nr 67/XVIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików
13.01.2016 10:44 Uchwała Nr 66/XVIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2015 dotyczących opracowania audytów energetycznych oraz studium wykonalności…
13.01.2016 10:17 Uchwała Nr 65/XVIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 50/XVI/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej…
13.01.2016 10:09 Uchwała Nr 64/XVIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
12.01.2016 12:43 Uchwała Nr 62/XVIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Gminy Stary Dzików na 2016 rok
30.12.2015 10:36 Uchwała Nr 60/XVII/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2015, dotyczących opracowania dokumentacji techniczno-projektowej dla zadania…
30.12.2015 10:28 Uchwała Nr 59/XVII/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
30.12.2015 09:14 Uchwała Nr 58/XVII/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
30.12.2015 09:10 Uchwała Nr 57/XVII/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
30.12.2015 09:08 Uchwała Nr 56/XVII/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
30.12.2015 08:55 Uchwała Nr 54/XVII/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
05.11.2015 13:04 Uchwała Nr 51/XVI/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
05.11.2015 12:43 Uchwała Nr 49/XVI/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubaczowskiego
05.11.2015 12:34 Uchwała Nr 48/XVI/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań z zakresu właściwości Powiatu Lubaczowskiego i udzielenia upoważnienia…
05.11.2015 12:29 Uchwała Nr 47/XVI/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejecie zadań z zakresu właściwości Powiatu Lubaczowskiego i udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Stary Dzików…
05.11.2015 11:38 Uchwała Nr 46/XV/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
05.11.2015 11:01 Uchwała Nr 45/XIV/2015 z dnia 6 września 2015 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Ziemia Lubaczowska"
05.11.2015 09:49 (utraciła moc uchwałą nr 222/XLVI/2021) Uchwała Nr 44/XIII/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów gminy Stary Dzików
05.11.2015 09:23 Uchwała Nr 43/XIII/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
16.07.2015 11:00 Uchwała Nr 42/XII/2015 z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
16.07.2015 10:42 Uchwała Nr 41/XI/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020
16.07.2015 09:51 (utraciła moc uchwałą nr 372/LXXV/2023) Uchwała Nr 40/XI/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Dzików w latach 2015-2020
16.07.2015 09:19 Uchwała Nr 37/XI/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XXVIII/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań...
16.07.2015 09:06 Uchwała Nr 36/XI/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2014
16.07.2015 08:48 Uchwała Nr 35/X/2015 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy w Starym Dzikowie
14.07.2015 15:05 Uchwała Nr 34/X/2015 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
15.05.2015 13:40 Uchwała Nr 33/IX/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
15.05.2015 13:26 Uchwała Nr 32/IX/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację...
15.05.2015 13:21 Uchwała Nr 31/IX/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
15.05.2015 13:04 Uchwała Nr 30/IX/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 26/VIII/2015 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
15.05.2015 12:47 (utraciła moc w uchwale nr 44/VII/2019) Uchwała Nr 28/VIII/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Stary Dzików w Lokalnej Grupie Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej", w perspektywie finansowej na lata...
15.05.2015 12:41 Uchwała Nr 27/VIII/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania:...
15.05.2015 12:34 Uchwała Nr 26/VIII/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
15.05.2015 12:11 Uchwała Nr 25/VII/2015 z dnia 25 marca 2015 r. uchylająca uchwałę Nr 22/VI/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 lutego 2015r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Cewków w sprawie...
15.05.2015 12:03 (utraciła moc w uchwale nr 50/IX/2019) Uchwała Nr 24/VII/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego
15.05.2015 11:57 Uchwała Nr 23/VII/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
24.03.2015 14:05 Uchwała Nr 20/VI/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
24.03.2015 13:57 Uchwała Nr 19/VI/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
23.03.2015 15:08 Uchwała Nr 18/V/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Stary Dzików"
23.03.2015 15:02 Uchwała Nr 17/V/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 14/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich dotyczących...
23.03.2015 14:53 Uchwała Nr 16/IV/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
23.03.2015 14:42 Uchwała Nr 15/IV/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
23.03.2015 14:27 Uchwała Nr 14/IV/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich dotyczących wyborów sołtysa i rad sołeckich
23.03.2015 13:39 Uchwała Nr 12/IV/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. Uchwała budżetowa Gminy Stary Dzików na 2015 rok