Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.10.2018 10:44 Barbara Małecka - Wójt Gminy
24.10.2018 10:43 Bogusław Gilarski - Zastępca Wójta Gminy
24.10.2018 10:42 Marek Buczko - Sekretarz Gminy
24.10.2018 10:41 Katarzyna Maksymowicz - Skarbnik Gminy
24.10.2018 10:40 Jolanta Peszko-Bańbor - Stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
24.10.2018 10:40 Barbara Żyła - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
24.10.2018 10:39 Leszek Król - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
24.10.2018 10:39 Małgorzata Bębnik - Pracownik Socjalny
24.10.2018 10:38 Stanisław Sulikowski - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
24.10.2018 10:37 Wiesław Kotula - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cewkowie
24.10.2018 10:35 Kazimiera Tracz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie
24.10.2018 10:34 Józef Goraj - Radny
24.10.2018 10:33 Tadeusz Grzebiennik - Radny
24.10.2018 10:32 Eugeniusz Kantor - Radny
24.10.2018 10:31 Ryszard Maciejak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
24.10.2018 10:30 Franciszek Nieckarz - Radny
24.10.2018 10:29 Józef Nieckarz - Radny
24.10.2018 10:28 Janusz Otulak - Radny
24.10.2018 10:27 Bogdan Ozimek - Przewodniczący Rady Gminy
24.10.2018 10:26 Leszek Rusinek - Radny
24.10.2018 10:20 Marek Sitarz - Radny
24.10.2018 10:19 Grażyna Sobków - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
24.10.2018 10:18 Tadeusz Szczepanek - Radny
24.10.2018 10:17 Zdzisław Szczepanek - Radny
24.10.2018 10:15 Tomasz Witko - Radny
24.10.2018 10:14 Stanisław Zając - Radny