Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.08.2019 09:32 Tomasz Jabłoński - Wójt Gminy (za cały rok)
07.02.2019 14:35 Tomasz Jabłoński - Wójt Gminy (na początek kadencji 2018-2023)
24.12.2018 10:50 Barbara Małecka - Wójt Gminy (na koniec kadencji 2014-2018)
27.08.2019 09:31 Marek Buczko - Sekretarz Gminy
27.08.2019 09:30 Katarzyna Maksymowicz - Skarbnik Gminy
27.08.2019 09:29 Barbara Żyła - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
27.08.2019 09:28 Małgorzata Bębnik - Pracownik Socjalny
27.08.2019 09:27 Leszek Król - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
27.08.2019 09:26 Stanisław Sulikowski - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
27.08.2019 09:25 Andrzej Buksak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cewkowie (za cały rok)
24.12.2018 10:51 Andrzej Buksak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cewkowie (na początek kadencji)
24.12.2018 10:49 Wiesław Kotula - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cewkowie (na koniec kadencji)
27.08.2019 09:24 Kazimiera Tracz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie
26.08.2019 15:25 Józef Goraj - Radny (za cały rok)
29.01.2019 19:10 Józef Goraj - Radny (na początek kadencji 2018-2023)
24.12.2018 10:33 Józef Goraj - Radny (na koniec kadencji 2014-2018)
26.08.2019 15:24 Teresa Goraj - Radna (za cały rok)
29.01.2019 19:11 Teresa Goraj - Radna (na początek kadencji)
26.08.2019 15:23 Tadeusz Grzebiennik - Radny (za cały rok)
29.01.2019 19:12 Tadeusz Grzebiennik - Radny (na początek kadencji 2018-2023)
24.12.2018 10:34 Tadeusz Grzebiennik - Radny (na koniec kadencji 2014-2018)
26.08.2019 15:22 Eugeniusz Kantor - Wiceprzewodniczący Rady Gminy (za cały rok)
29.01.2019 19:23 Eugeniusz Kantor - Wiceprzewodniczący Rady Gminy (na początek kadencji 2018-2023)
24.12.2018 10:35 Eugeniusz Kantor - Radny (na koniec kadencji 2014-2018)
26.08.2019 15:21 Rafał Kusina - Radny (za cały rok)
29.01.2019 19:13 Rafał Kusina - Radny (na początek kadencji)
26.08.2019 15:20 Ryszard Maciejak - Radny (za cały rok)
29.01.2019 19:15 Ryszard Maciejak - Radny (na początek kadencji 2018-2023)
24.12.2018 10:46 Ryszard Maciejak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy (na koniec kadencji 2014-2018)
26.08.2019 15:19 Andrzej Nieckarz - Radny (za cały rok)
29.01.2019 19:16 Andrzej Nieckarz - Radny (na początek kadencji)
26.08.2019 15:18 Józef Nieckarz - Radny (za cały rok)
29.01.2019 19:17 Józef Nieckarz - Radny (na początek kadencji 2018-2023)
24.12.2018 10:36 Józef Nieckarz - Radny (na koniec kadencji 2014-2018)
24.12.2018 10:37 Janusz Otulak - Radny (na koniec kadencji)
26.08.2019 15:17 Bogdan Ozimek - Przewodniczący Rady Gminy (za cały rok)
07.02.2019 14:32 Bogdan Ozimek - Przewodniczący Rady Gminy (na początek kadencji 2018-2023)
24.12.2018 10:48 Bogdan Ozimek - Przewodniczący Rady Gminy (na koniec kadencji 2014-2018)
26.08.2019 15:16 Leszek Rusinek - Radny (za cały rok)
29.01.2019 19:17 Leszek Rusinek - Radny (na początek kadencji 2018-2023)
24.12.2018 10:38 Leszek Rusinek - Radny (na koniec kadencji 2014-2018)
24.12.2018 10:39 Marek Sitarz - Radny (na koniec kadencji)
24.12.2018 10:47 Grażyna Sobków - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy (na koniec kadencji)
26.08.2019 15:15 Tadeusz Szczepanek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy (za cały rok)
29.01.2019 19:24 Tadeusz Szczepanek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy (na początek kadencji 2018-2023)
24.12.2018 10:40 Tadeusz Szczepanek - Radny (na koniec kadencji 2014-2018)
26.08.2019 15:14 Zdzisław Szczepanek - Radny (za cały rok)
29.01.2019 19:18 Zdzisław Szczepanek - Radny (na początek kadencji 2018-2023)
24.12.2018 10:41 Zdzisław Szczepanek - Radny (na koniec kadencji 2014-2018)
26.08.2019 15:13 Halina Trybuszek - Radna (za cały rok)

1 2 następna