Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.08.2021 10:21 Marek Buczko - Sekretarz Gminy
16.08.2021 10:20 Andrzej Buksak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cewkowie
16.08.2021 10:19 Tomasz Jabłoński - Wójt Gminy
16.08.2021 10:18 Monika Jasina - stanowisko ds. wymiaru podatków (na koniec roku)
16.08.2021 10:16 Krzysztof Kłaczko - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (na koniec roku)
16.08.2021 10:15 Leszek Król - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury (na dzień odwołania ze stanowiska)
16.08.2021 10:14 Katarzyna Maksymowicz - Skarbnik Gminy
16.08.2021 10:12 Wioleta Ozimek - stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego (na koniec roku)
16.08.2021 10:11 Edyta Panek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury (na koniec roku)
16.08.2021 10:10 Edyta Panek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury (na dzień powołania na stanowisko)
16.08.2021 10:09 Stanisław Sulikowski - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
16.08.2021 10:07 Izabela Tokarz - pracownik socjalny (na koniec roku)
16.08.2021 10:06 Kazimiera Tracz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie
16.08.2021 10:05 Mariusz Wach - stanowisko ds. leśnictwa (na koniec roku)
16.08.2021 09:59 Barbara Żyła - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
06.08.2021 18:51 Józef Goraj - Radny
06.08.2021 18:48 Teresa Goraj - Radna
06.08.2021 18:40 Tadeusz Grzebiennik - Radny
06.08.2021 18:39 Eugeniusz Kantor - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
06.08.2021 18:37 Rafał Kusina - Radny
06.08.2021 18:36 Ryszard Maciejak - Radny
06.08.2021 18:34 Andrzej Nieckarz - Radny
06.08.2021 18:31 Józef Nieckarz - Radny
06.08.2021 18:15 Bogdan Ozimek - Przewodniczący Rady Gminy
06.08.2021 18:13 Leszek Rusinek - Radny
06.08.2021 18:11 Tadeusz Szczepanek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
06.08.2021 18:09 Zdzisław Szczepanek - Radny
06.08.2021 18:08 Halina Trybuszek - Radna
06.08.2021 18:06 Tomasz Witko - Radny
06.08.2021 18:04 Stanisław Zając - Radny