Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.10.2022 19:52 Izabela Barszczowska - pracownik socjalny
12.10.2022 19:51 Marek Buczko - Sekretarz Gminy
12.10.2022 19:50 Andrzej Buksak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cewkowie
12.10.2022 19:49 Tomasz Jabłoński - Wójt Gminy
12.10.2022 19:48 Monika Jasina - stanowisko ds. wymiaru podatków
12.10.2022 19:47 Krzysztof Kłaczko - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
12.10.2022 19:46 Katarzyna Maksymowicz - Skarbnik Gminy
12.10.2022 19:45 Wioleta Ozimek - stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego
12.10.2022 19:44 Edyta Panek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
12.10.2022 19:43 Stanisław Sulikowski - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
12.10.2022 19:41 Kazimiera Tracz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie
12.10.2022 19:39 Mariusz Wach - stanowisko ds. leśnictwa
12.10.2022 19:38 Barbara Żyła - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
12.10.2022 19:37 Józef Goraj - Radny
12.10.2022 19:36 Teresa Goraj - Radna
12.10.2022 19:33 Tadeusz Grzebiennik - Radny
12.10.2022 19:32 Eugeniusz Kantor - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
12.10.2022 19:31 Rafał Kusina - Radny
12.10.2022 19:29 Ryszard Maciejak - Radny
12.10.2022 19:28 Andrzej Nieckarz - Radny
12.10.2022 19:27 Józef Nieckarz - Radny
12.10.2022 19:26 Bogdan Ozimek - Przewodniczący Rady Gminy
12.10.2022 19:25 Leszek Rusinek - Radny
12.10.2022 19:24 Tadeusz Szczepanek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
12.10.2022 19:23 Zdzisław Szczepanek - Radny
12.10.2022 19:22 Halina Trybuszek - Radna
12.10.2022 19:21 Tomasz Witko - Radny
12.10.2022 19:19 Stanisław Zając - Radny