Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2023 20:32 Izabela Barszczowska - pracownik socjalny
07.11.2023 20:31 Marek Buczko - Sekretarz Gminy
07.11.2023 20:30 Andrzej Buksak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cewkowie
07.11.2023 20:29 Tomasz Jabłoński - Wójt Gminy
07.11.2023 20:28 Monika Jasina - stanowisko ds. wymiaru podatków
07.11.2023 20:27 Krzysztof Kłaczko - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
07.11.2023 20:26 Katarzyna Maksymowicz - Skarbnik Gminy
07.11.2023 20:25 Wioleta Ozimek - stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego
07.11.2023 20:24 Edyta Panek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
07.11.2023 20:23 Stanisław Sulikowski - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
07.11.2023 20:22 Kazimiera Tracz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie
07.11.2023 20:21 Mariusz Wach - stanowisko ds. leśnictwa
07.11.2023 20:20 Barbara Żyła - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
07.11.2023 20:19 Józef Goraj - Radny
07.11.2023 20:18 Teresa Goraj - Radna
07.11.2023 20:17 Tadeusz Grzebiennik - Radny
07.11.2023 20:16 Eugeniusz Kantor - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
07.11.2023 20:15 Rafał Kusina - Radny
07.11.2023 20:14 Ryszard Maciejak - Radny
07.11.2023 20:13 Andrzej Nieckarz - Radny
07.11.2023 20:12 Józef Nieckarz - Radny
07.11.2023 20:11 Bogdan Ozimek - Przewodniczący Rady Gminy
07.11.2023 20:10 Leszek Rusinek - Radny
07.11.2023 20:09 Tadeusz Szczepanek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
07.11.2023 20:08 Zdzisław Szczepanek - Radny
07.11.2023 20:07 Halina Trybuszek - Radna
07.11.2023 20:06 Tomasz Witko - Radny
07.11.2023 20:05 Stanisław Zając - Radny