Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.11.2023 11:08 Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych na portalu społecznościowym
28.07.2022 11:32 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i zarządzaniem nimi
26.01.2021 10:09 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wydawaniem zaświadczeń ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
21.01.2021 10:22 Klauzula Informacyjna w związku z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
14.01.2020 11:43 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych
26.11.2019 09:00 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
15.11.2019 11:36 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie w związku z monitoringiem wizyjnym stadionów sportowych
26.07.2019 13:23 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
18.02.2019 15:00 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przy zgłaszaniu usunięcia drzew
07.02.2019 14:04 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z transmisją i utrwalaniem obrad sesji Rady Gminy
08.10.2018 09:55 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie w zakresie sprzedaży gminnych nieruchomości rolnych
20.09.2018 11:15 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
08.08.2018 09:38 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
06.08.2018 08:15 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie w związku z naborem pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
04.08.2018 13:21 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie w zakresie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
04.08.2018 13:19 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie w zakresie ustalania numeru porządkowego nieruchomości
04.08.2018 13:15 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie w zakresie szkód łowieckich
14.06.2018 13:43 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie w zakresie Karty Dużej Rodziny
06.06.2018 14:22 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie w zakresie podatków i opłat lokalnych
06.06.2018 14:21 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
06.06.2018 14:05 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie w zakresie aktów stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska
06.06.2018 14:04 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie w zakresie ewidencji ludności
06.06.2018 14:00 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie w zakresie dowodów osobistych
30.05.2018 20:48 Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie