Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.05.2023 11:43 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 1. kwartału 2023 r.
04.05.2023 11:42 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 1. kwartału 2023 r.
04.05.2023 11:41 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 4. kwartału 2022 r.
04.05.2023 11:40 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 4. kwartału 2022 r.
02.01.2023 14:52 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 3. kwartału 2022 r.
02.01.2023 14:51 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 3. kwartału 2022 r.
02.01.2023 14:50 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 2. kwartału 2022 r.
02.01.2023 14:49 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 2. kwartału 2022 r.
20.09.2022 19:43 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 1. kwartału 2022 r.
20.09.2022 19:42 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 1. kwartału 2022 r.
20.09.2022 19:41 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 4. kwartału 2021 r.
20.09.2022 19:40 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 4. kwartału 2021 r.
20.09.2022 19:39 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 3. kwartału 2021 r.
20.09.2022 19:38 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 3. kwartału 2021 r.
20.09.2022 19:37 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 2. kwartału 2021 r.
20.09.2022 19:36 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 2. kwartału 2021 r.
20.09.2022 19:35 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 1. kwartału 2021 r.
20.09.2022 19:34 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 1. kwartału 2021 r.
20.09.2022 19:33 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 4. kwartału 2020 r.
20.09.2022 19:32 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 4. kwartału 2020 r.
20.09.2022 19:31 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 3. kwartału 2020 r.
20.09.2022 19:30 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 3. kwartału 2020 r.
20.09.2022 19:29 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 2. kwartału 2020 r.
20.09.2022 19:28 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 2. kwartału 2020 r.
02.06.2020 09:40 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 1. kwartału 2020 r.
02.06.2020 09:39 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 1. kwartału 2020 r. - korekta
02.06.2020 09:38 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 1. kwartału 2020 r.
02.06.2020 09:37 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 4. kwartału 2019 r.
02.06.2020 09:36 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 4. kwartału 2019 r.
02.01.2020 19:16 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 3. kwartału 2019 r.
02.01.2020 19:15 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 3. kwartału 2019 r.
02.01.2020 19:14 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 2. kwartału 2019 r.
02.01.2020 19:13 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 2. kwartału 2019 r.
02.01.2020 19:12 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 1. kwartału 2019 r.
02.01.2020 19:11 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 1. kwartału 2019 r.
02.01.2020 19:10 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 2018 r.
02.01.2020 19:08 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 2018 r.
02.01.2020 19:07 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 3. kwartału 2018 r.
02.01.2020 19:06 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 3. kwartału 2018 r.
06.09.2018 09:16 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 2. kwartału 2018 r.
06.09.2018 09:15 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 2. kwartału 2018 r.
06.09.2018 09:14 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 1. kwartału 2018 r.
06.09.2018 09:13 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 1. kwartału 2018 r.
06.09.2018 09:11 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 2017 r.
06.09.2018 09:10 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 2017 r.
06.09.2018 09:09 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 3. kwartału 2017 r.
06.09.2018 09:08 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 3. kwartału 2017 r.
06.09.2018 09:06 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 2. kwartału 2017 r.
06.09.2018 09:05 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 2. kwartału 2017 r.
06.09.2018 09:04 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 1. kwartału 2017 r.

1 2 następna