Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2019 14:43 Uchwała Nr 30/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
07.01.2019 14:13 (utraciła moc w uchwale nr 31/V/2019) Uchwała Nr 29/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
07.01.2019 14:04 Uchwała Nr 28/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018 związanych z realizacją projektu pn.: "Budowa placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Stary Dzików" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
07.01.2019 14:00 (utraciła moc w uchwale nr 91/XVIII/2019) Uchwała Nr 27/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018 związanych z realizacją projektu pn.: "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
07.01.2019 13:48 (utraciła moc w uchwale nr 44/VII/2019) Uchwała Nr 26/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
20.12.2018 19:33 (utraciła moc Uchwałą 201/XLI/2021) Uchwała Nr 25/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Stary Dzików dotyczących projektów statutów sołectw
20.12.2018 19:30 Uchwała Nr 24/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
20.12.2018 15:02 (utraciła moc w uchwale nr 31/V/2019) Uchwała Nr 23/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
20.12.2018 14:38 Uchwała Nr 22/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Stary Dzików w skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
20.12.2018 14:37 Uchwała Nr 21/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej jako doraźnej Komisji Rady Gminy w Starym Dzikowie
20.12.2018 13:59 Uchwała Nr 20/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
20.12.2018 13:57 Uchwała Nr 19/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Gminy Stary Dzików do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Ziemia Lubaczowska"
20.12.2018 13:56 Uchwała Nr 18/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady
20.12.2018 13:53 Uchwała Nr 17/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
20.12.2018 13:51 (utraciła z dniem 01.01.2023 moc uchwałą nr 345/LXIX/2023) Uchwała Nr 16/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
20.12.2018 13:45 (utraciła z dniem 01.01.2023 moc uchwałą nr 346/LXIX/2023) Uchwała Nr 15/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
05.12.2018 11:13 (utraciła moc w uchwale nr 64/XI/2019) Uchwała Nr 14/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stary Dzików
05.12.2018 11:06 Uchwała Nr 13/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
05.12.2018 10:56 Uchwała Nr 12/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 237/LVIII/2018 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
05.12.2018 10:50 Uchwała Nr 11/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy
05.12.2018 10:47 Uchwała Nr 10/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych i Oświaty
05.12.2018 10:44 Uchwała Nr 9/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Gospodarczych, Budżetowych i Rolnictwa
05.12.2018 10:39 Uchwała Nr 8/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
05.12.2018 10:36 Uchwała Nr 7/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
05.12.2018 09:24 Uchwała Nr 6/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
05.12.2018 08:58 Uchwała Nr 5/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Dzików
04.12.2018 10:58 (utraciła moc w uchwale nr 26/IV/2018) Uchwała Nr 4/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
04.12.2018 10:17 (utraciła moc w uchwale nr 94/XVIII/2019) Uchwała Nr 3/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
03.12.2018 09:55 Uchwała Nr 2/I/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady
03.12.2018 09:51 Uchwała Nr 1/I/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy