Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.10.2023 08:35 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
09.10.2023 08:33 Uchwały obwodowych komisji wyborczych w sprawie wyboru zastępców przewodniczących tych komisji
09.10.2023 08:31 Uchwały obwodowych komisji wyborczych w sprawie wyboru przewodniczących tych komisji
25.09.2023 19:48 Postanowienie Nr 141/2023 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
25.09.2023 19:44 Postanowienie Nr 140/2023 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
25.09.2023 13:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 25 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
19.09.2023 13:16 Losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych
19.09.2023 10:05 Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego / transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
13.09.2023 12:32 Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 12.09.2023 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
13.09.2023 12:29 Informacja Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 12.09.2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzdowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
21.08.2023 19:56 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.