Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.04.2011 13:49 Uchwała Nr 92/XIII/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007 rok
10.04.2011 13:12 Uchwała Nr 91/XII/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007 rok
10.04.2011 12:58 Uchwała Nr 90/XII/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości
10.04.2011 12:24 Uchwała Nr 88/XII/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na 2008r.
09.04.2011 20:11 Uchwała Nr 86/XI/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Ułazów
09.04.2011 20:08 Uchwała Nr 85/XI/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Cewków
09.04.2011 20:02 Uchwała Nr 84/XI/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
09.04.2011 19:54 Uchwała Nr 82/XI/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego
09.04.2011 19:46 Uchwała Nr 81/XI/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości
08.04.2011 13:40 Uchwała Nr 80/XI/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007 rok
08.04.2011 09:53 Uchwała Nr 79/XI/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr 77/X/2007 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dn. 26.09.2007r. w spr. zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007r.
08.04.2011 09:24 Uchwała Nr 78/X/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wyboru ławnika
08.04.2011 08:44 Uchwała Nr 77/X/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007 rok
08.04.2011 08:23 Uchwała Nr 76/X/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wstrzymania realizacji wydatków objętych wieloletnim programem inwestycyjnym w 2007 roku w Gminie Stary Dzików p.n. "Rozwój Edukacyjny i...
07.04.2011 15:08 Uchwała Nr 75/IX/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Moszczanica w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
07.04.2011 14:32 Uchwała Nr 73/IX/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007 rok
07.04.2011 14:23 Uchwała Nr 72/IX/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości
07.04.2011 14:16 Uchwała Nr 71/IX/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr 164/XXII/2005 z dnia 16.02.2005r. w spr. uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
09.08.2007 09:02 Uchwała Nr 70/VIII/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
09.08.2007 08:51 Uchwała Nr 69/VIII/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny kandydatów na ławnika
09.08.2007 08:35 Uchwała Nr 68/VIII/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007 rok
09.08.2007 08:22 Uchwała Nr 67/VIII/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości
08.08.2007 13:20 Uchwała Nr 65/VIII/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
08.08.2007 13:05 Uchwała Nr 63/VIII/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy
08.08.2007 12:59 Uchwała Nr 62/VIII/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Społecznych
08.08.2007 12:51 Uchwała Nr 61/VIII/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Gospodarczych i Budżetowych
08.08.2007 12:00 Uchwała Nr 58/VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
08.08.2007 11:39 Uchwała Nr 57/VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007 rok
08.08.2007 11:35 Uchwała Nr 56/VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gospodarstwa Pomocniczego w Starym Dzikowie, dla którego Gmina jest organizatorem
08.08.2007 11:32 Uchwała Nr 55/VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stary Dzików
08.08.2007 11:30 Uchwała Nr 54/VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stary Dzików
08.08.2007 11:27 Uchwała Nr 53/VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzików do Stowarzyszenia Instytut Polsko-Ukraiński w Jarosławiu
08.08.2007 09:47 Uchwała Nr 52/VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2006 r.
08.08.2007 09:43 Uchwała Nr 51/VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie, dla którego Gmina jest organizatorem
08.08.2007 09:18 Uchwała Nr 48/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących obowiązki o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
08.08.2007 09:08 Uchwała Nr 47/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Weterynarii na 2007 r.
08.08.2007 09:05 Uchwała Nr 46/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stary Dzików
08.08.2007 09:00 Uchwała Nr 45/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
08.08.2007 08:58 Uchwała Nr 44/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Stary Dzików w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
06.08.2007 14:55 Uchwała Nr 42/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu osobom samotnym oraz zasad zwrotu wydatków z nim związanych
06.08.2007 13:18 Uchwała Nr 41/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2007 rok
06.08.2007 13:10 Uchwała Nr 40/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok
06.08.2007 12:31 Uchwała Nr 39/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok
06.08.2007 12:02 Uchwała Nr 36/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości
06.08.2007 11:57 Uchwała Nr 35/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Moszczanica w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
06.08.2007 11:37 Uchwała Nr 33/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego w 2007 r.
06.08.2007 11:31 Uchwała 32/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli
06.08.2007 11:25 (utraciła moc uchwałą nr 220/XLVI/2021) Uchwała Nr 31/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr 164/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
06.08.2007 11:02 Uchwała Nr 29/V/2007 z dnia 13 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzików do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych
06.08.2007 10:35 Uchwała Nr 28/V/2007 z dnia 13 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007-2013