Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.03.2012 15:20 Zarządzenie Nr 99/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
26.03.2012 15:18 Zarządzenie Nr 98/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej przyznawanej z budżetu Gminy Stary Dzików samorządowej instytucji kultury
26.03.2012 15:14 Zarządzenie Nr 97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
26.03.2012 15:02 Zarządzenie Nr 96/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
26.03.2012 14:52 Zarządzenie Nr 95/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/04 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w...
26.03.2012 14:49 Zarządzenie Nr 94/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
26.03.2012 14:46 Zarządzenie Nr 93/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości
26.03.2012 14:45 Zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości
26.03.2012 14:44 Zarządzenie Nr 91/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości
26.03.2012 14:42 Zarządzenie Nr 90/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt....
26.03.2012 14:35 Zarządzenie Nr 89/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt....
26.03.2012 14:15 Zarządzenie Nr 88/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek "starej"...
26.03.2012 14:13 Zarządzenie Nr 87/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
26.03.2012 14:06 Zarządzenie Nr 86/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
26.03.2012 14:03 Zarządzenie Nr 85/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
22.03.2012 15:10 Zarządzenie Nr 84a/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
22.03.2012 15:05 Zarządzenie Nr 84/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
22.03.2012 14:56 Zarządzenie Nr 83/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie...
22.03.2012 14:53 Zarządzenie Nr 82/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy w związku z przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
22.03.2012 14:28 Zarządzenie Nr 81/2011 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
27.02.2012 15:09 Zarządzenie Nr 80/2011 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
27.02.2012 15:01 Zarządzenie Nr 79/2011 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za materiały piśmienne oraz zaopatrzenia w środki higieny osobistej pracowników zatrudnionych...
27.02.2012 14:58 Zarządzenie Nr 78/2011 z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
27.02.2012 14:54 Zarządzenie Nr 77/2011 z dnia 10 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania
27.02.2012 14:51 Zarządzenie Nr 76/2011 z dnia 10 października 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa wiejskich parków sportowo-rekreacyjnych w m. Nowy Dzików...
27.02.2012 14:49 Zarządzenie Nr 75/2011 z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków...
27.02.2012 14:42 Zarządzenie Nr 74/2011 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
27.02.2012 14:40 Zarządzenie Nr 73/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
27.02.2012 14:24 Zarządzenie Nr 72/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
27.02.2012 14:20 Zarządzenie Nr 71/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
27.02.2012 14:17 Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 16 września 2011 r. w sprawie powołania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 09.10.2011r.
27.02.2012 14:15 Zarządzenie Nr 69/2011 z dnia 9 września 2011 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Stary Dzików
27.02.2012 14:13 Zarządzenie Nr 68A/2011 z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
26.01.2012 11:55 Zarządzenie Nr 68/2011 z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków...
26.01.2012 11:48 Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 5 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
26.01.2012 11:38 Zarządzenie Nr 66/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
26.01.2012 11:35 Zarządzenie Nr 65/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów
25.01.2012 14:53 Zarządzenie Nr 64/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stary Dzików i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy...
25.01.2012 13:59 Zarządzenie Nr 63/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do pól w km 0+000 - 0+150...
25.01.2012 13:57 Zarządzenie Nr 62/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza w km 0+000...
25.01.2012 13:54 Zarządzenie Nr 61/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
25.01.2012 13:44 Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
25.01.2012 13:40 Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
25.01.2012 13:33 Zarządzenie Nr 58/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
25.01.2012 13:26 Zarządzenie Nr 57/2011 z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
25.01.2012 13:22 Zarządzenie Nr 56/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
25.01.2012 13:16 Zarządzenie Nr 55/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
25.01.2012 13:13 Zarządzenie Nr 54/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie gminy Stary Dzików
25.01.2012 13:07 Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji ds. zbadania występowania nietoperzy i ptaków oraz ich siedlisk w obiektach oświatowych zlokalizowanych w miejscowościach...
25.01.2012 12:51 Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny drewna

1 2 następna