Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.01.2012 12:21 Zarządzenie Nr 43/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
17.01.2012 12:18 Zarządzenie Nr 42/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.
17.01.2012 12:16 Zarządzenie Nr 41/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie
17.01.2012 12:15 Zarządzenie Nr 40/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesienia wydatków budżetowych...
17.01.2012 12:06 Zarządzenie Nr 39/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające Zarządzenie Nr 11/2004 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 11 maja 2004 r.
17.01.2012 12:03 Zarządzenie Nr 37/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesienia wydatków budżetowych...
17.01.2012 11:53 Zarządzenie Nr 36/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
17.01.2012 11:50 Zarządzenie Nr 35/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy pod nazwą "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Stary Dzików do...
17.01.2012 11:42 Zarządzenie Nr 34/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadanie pt. "Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej w Starym Dzikowie...
17.01.2012 11:41 Zarządzenie Nr 33/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy pn. "Dowóz dzieci...
17.01.2012 10:18 Zarządzenie Nr 32/2007 z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesienia wydatków budżetowych...
17.01.2012 10:05 Zarządzenie Nr 31/2007 z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
17.01.2012 09:46 Zarządzenie Nr 30/2007 z dnia 15 października 2007 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania
17.01.2012 09:43 Zarządzenie Nr 29/2007 z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Nr 26/2007 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji...
17.01.2012 09:39 Zarządzenie Nr 28/2007 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadanie pt. "Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych w Starym Dzikowie"
17.01.2012 09:37 Zarządzenie Nr 27/2007 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt
17.01.2012 09:35 Zarządzenie Nr 26/1/2007 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesienia wydatków budżetowych...
17.01.2012 09:22 Zarządzenie Nr 26/2007 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych
17.01.2012 09:16 Zarządzenie Nr 25/2007 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 21.10.2007r.
17.01.2012 09:11 Zarządzenie Nr 24/2/2007 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
17.01.2012 09:09 Zarządzenie Nr 24/1/2007 z dnia 20 września 2007 r.
17.01.2012 09:07 Zarządzenie Nr 24/2007 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego
17.01.2012 09:06 Zarządzenie Nr 23/2007 z dnia 6 września 2007 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie gminy Stary Dzików
17.01.2012 09:02 Zarządzenie Nr 22/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków...
17.01.2012 08:55 Zarządzenie Nr 21/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt...
17.01.2012 08:53 Zarządzenie Nr 20/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt...
17.01.2012 08:51 Zarządzenie Nr 19/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Dzików do dzierżawy
17.01.2012 08:48 Zarządzenie Nr 18/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju dla uczniów
17.01.2012 08:46 Zarządzenie Nr 17/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków...
17.01.2012 08:36 Zarządzenie Nr 16/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r.
16.01.2012 15:15 Zarządzenie Nr 15/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie oraz...
16.01.2012 15:13 Zarządzenie Nr 14/2007 z dnia 31 maja 2007 r.
16.01.2012 15:10 Zarządzenie Nr 13/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
16.01.2012 14:46 Zarządzenie Nr 12/2007 z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
16.01.2012 14:41 Zarządzenie Nr 11/2007 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
16.01.2012 14:33 Zarządzenie Nr 10/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2007 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu na 2007 rok
16.01.2012 14:29 Zarządzenie Nr 9/2007 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu na 2007 rok
16.01.2012 14:26 Zarządzenie Nr 8/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy
16.01.2012 14:23 Zarządzenie Nr 7/2007 z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt...
16.01.2012 13:57 Zarządzenie Nr 6/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
16.01.2012 13:54 Zarządzenie Nr 5/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemow Alkoholowych
16.01.2012 13:51 Zarządzenie Nr 4/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Dzików
16.01.2012 13:47 Zarządzenie Nr 3/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Dzików
16.01.2012 13:34 Zarządzenie Nr 2/200 z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego "Wykonania elewacji budynku Gimnazjum, stołówki i biblioteki w m. Stary Dzików"
16.01.2012 13:13 Zarządzenie Nr 1/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2007