Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.02.2013 12:08 Zarządzenie Nr 98/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
28.02.2013 12:07 Zarządzenie Nr 97/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
28.02.2013 12:06 Zarządzenie Nr 96/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
28.02.2013 11:31 Zarządzenie Nr 103/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
28.02.2013 11:25 Zarządzenie Nr 102/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny składników majątkowych
28.02.2013 11:20 Zarządzenie Nr 101/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
28.02.2013 11:15 Zarządzenie Nr 100/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
28.02.2013 11:10 Zarządzenie Nr 99/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
28.02.2013 10:44 Zarządzenie Nr 95/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków między...
28.02.2013 10:28 Zarządzenie Nr 94/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
28.02.2013 10:23 Zarządzenie Nr 93/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Gminnego planu dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzeń radiacyjnych"
28.02.2013 10:19 Zarządzenie Nr 92/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i...
28.02.2013 10:13 Zarządzenie Nr 91/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
28.02.2013 10:07 Zarządzenie Nr 90/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków między...
28.02.2013 09:59 Zarządzenie Nr 89/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i materiałów obrony cywilnej w magazynie OC Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
28.02.2013 09:56 Zarządzenie Nr 88/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
22.02.2013 14:29 Zarządzenie Nr 87/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
22.02.2013 14:18 Zarządzenie Nr 86/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie opracowania i wdrożenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego
22.02.2013 14:12 Zarządzenie Nr 85/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
22.02.2013 14:05 Zarządzenie Nr 84/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie...
22.02.2013 13:59 Zarządzenie Nr 82A/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości
22.02.2013 13:53 Zarządzenie Nr 83/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
01.02.2013 14:53 Zarządzenie Nr 82/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
01.02.2013 14:26 Zarządzenie Nr 81/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
01.02.2013 13:27 Zarządzenie Nr 80/2012 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz powołania stałej Komisji do oceny przydatności...
01.02.2013 12:42 Zarządzenie Nr 79/2012 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wytycznych do realizacji zadań w poszczególnych stopniach alarmowych
01.02.2013 12:33 Zarządzenie Nr 78/2012 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
01.02.2013 12:17 Zarządzenie Nr 77/2012 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Stary Dzików
01.02.2013 11:28 Zarządzenie Nr 76/2012 z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
01.02.2013 11:18 Zarządzenie Nr 75/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
01.02.2013 11:03 Zarządzenie Nr 74/2012 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
01.02.2013 10:58 Zarządzenie Nr 73/2012 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia gminnego kompleksowego ćwiczenia zgrywającego nt. „Zgranie gminnych organów kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w...
01.02.2013 10:51 Zarządzenie Nr 72/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
01.02.2013 10:46 Zarządzenie Nr 71/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej
16.11.2012 09:04 Zarządzenie Nr 70/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
16.11.2012 08:55 Zarządzenie Nr 69/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
16.11.2012 08:53 Zarządzenie Nr 68/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian zarządzenia Nr 64/2012 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku...
16.11.2012 08:43 Zarządzenie Nr 67/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
16.11.2012 08:31 Zarządzenie Nr 66/2012 z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
16.11.2012 08:21 Zarządzenie Nr 65/2012 z dnia 7 września 2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego kompleksowego ćwiczenia zgrywającego OC nt. "Koordynacja i realizacja zadań ochrony ludności po...
14.11.2012 15:07 Zarządzenie Nr 64/2012 z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
14.11.2012 14:46 Zarządzenie Nr 63/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
14.11.2012 14:35 Zarządzenie Nr 62/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
14.11.2012 12:48 Zarządzenie Nr 61/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stary Dzików i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy...
14.11.2012 10:56 Zarządzenie Nr 60/2012 z dnia 15 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny składników majątkowych
14.11.2012 10:54 Zarządzenie Nr 59/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
14.11.2012 10:28 Zarządzenie Nr 58/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
14.11.2012 10:25 Zarządzenie Nr 56/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
31.10.2012 11:20 Zarządzenie Nr 55/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
31.10.2012 09:50 Zarządzenie Nr 54/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...

1 2 następna