Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.02.2013 09:00 Uchwała Nr 154/XXIV/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2012 rok
01.02.2013 08:47 Uchwała Nr 153/XXIV/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
31.01.2013 14:45 Uchwała budżetowa Gminy Stary Dzików na 2013 rok Nr 151/XXIV/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
31.01.2013 14:12 Uchwała Nr 149/XXIII/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Ułazów w sprawie bezpłatnego przydziału drewna opałowego
31.01.2013 14:02 Uchwała Nr 148/XXIII/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików na lata 2012-2032"
31.01.2013 13:36 Uchwała Nr 146/XXIII/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2013 r.
31.01.2013 13:28 Uchwała Nr 145/XXIII/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2012 rok
30.11.2012 12:28 Uchwała Nr 144/XXII/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
30.11.2012 12:18 Uchwała Nr 142/XXII/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stary Dzików na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
30.11.2012 12:16 Uchwała Nr 141/XXII/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
30.11.2012 11:49 Uchwała Nr 140/XXII/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2012 rok
25.10.2012 13:02 Uchwała Nr 139/XXI/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
25.10.2012 13:00 Uchwała Nr 138/XXI/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stary Dzików niezamieszkałych przez...
25.10.2012 12:57 Uchwała Nr 137/XXI/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości
25.10.2012 12:56 Uchwała Nr 136/XXI/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości
25.10.2012 12:44 Uchwała Nr 135/XXI/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym, osobom...
25.10.2012 12:42 Uchwała Nr 134/XXI/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2012 rok
25.10.2012 12:39 Uchwała Nr 133/XXI/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
25.10.2012 12:37 Uchwała Nr 132/XXI/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików
25.10.2012 12:10 Uchwała Nr 131/XXI/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
25.10.2012 12:09 Uchwała Nr 130/XXI/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzików do realizacji w latach 2012-2014 projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach...
25.10.2012 12:03 Uchwała Nr 128/XX/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
25.10.2012 12:02 Uchwała Nr 127/XX/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Nowy Dzików w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
25.10.2012 12:01 Uchwała Nr 126/XX/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2012 rok
25.10.2012 11:31 Uchwała Nr 125/XX/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłatu lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających...
25.10.2012 11:28 Uchwała Nr 124/XX/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików
25.10.2012 11:24 Uchwała Nr 122/XX/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2011
25.10.2012 11:07 Uchwała Nr 119/XIX/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
25.10.2012 09:30 Uchwała Nr 117/XIX/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2012 rok oraz w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2012 rok Nr 92/XV/2012...
25.10.2012 09:26 Uchwała Nr 116/XIX/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
25.10.2012 09:25 Uchwała Nr 115/XIX/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
25.10.2012 09:04 Uchwała Nr 114/XIX/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych
26.04.2012 13:04 Uchwała Nr 113/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Powiatu Przeworskiego
26.04.2012 13:02 Uchwała Nr 112/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2012 rok
26.04.2012 12:55 Uchwała Nr 110/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości
26.04.2012 12:53 Uchwała Nr 109/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
26.04.2012 12:48 Uchwała Nr 108/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
26.04.2012 12:44 Uchwała Nr 106/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie obciążenia nieruchomości
26.04.2012 12:43 Uchwała Nr 105/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
26.04.2012 12:41 Uchwała Nr 104/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
26.04.2012 12:39 Uchwała Nr 103/XVIII/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia w latach 2012-2014 do projektu dotyczącego utworzenia przedszkoli w ramach konkursu zamkniętego nr 31/POKL/9.1.1/2012...
26.04.2012 12:36 Uchwała Nr 102/XVII/2012 z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2012 rok
26.04.2012 12:33 Uchwała Nr 101/XVI/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2012 rok Nr 92/XV/2012 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 stycznia 2012 r.
26.04.2012 11:56 Uchwała Nr 100/XVI/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2012 rok
26.04.2012 11:48 Uchwała Nr 99/XVI/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku
26.04.2012 11:46 Uchwała Nr 98/XVI/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
26.04.2012 11:44 Uchwała Nr 97/XVI/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa przy nabywaniu nieruchomości
26.04.2012 11:41 Uchwała Nr 96/XVI/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
26.04.2012 11:37 Uchwała Nr 94/XVI/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
26.04.2012 11:33 (utraciła moc Uchwałą 247/LI/2021) Uchwała Nr 93/XV/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Starym Dzikowie

1 2 następna