Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.03.2014 13:36 Zarządzenie Nr 93/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i...
12.03.2014 13:28 Zarządzenie Nr 92/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
12.03.2014 13:24 Zarządzenie Nr 91/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i...
12.03.2014 13:16 Zarządzenie Nr 90/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
12.03.2014 13:11 Zarządzenie Nr 89/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
12.03.2014 13:05 Zarządzenie Nr 88/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i...
12.03.2014 12:52 Zarządzenie Nr 87/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
12.03.2014 12:06 Zarządzenie Nr 86/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
12.03.2014 11:53 Zarządzenie Nr 85/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
12.03.2014 11:33 Zarządzenie Nr 83/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
12.03.2014 11:27 Zarządzenie Nr 82/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Stary Dzików
12.03.2014 11:22 Zarządzenie Nr 81/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie...
12.03.2014 11:19 Zarządzenie Nr 80/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
12.03.2014 11:11 Zarządzenie Nr 79/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
12.03.2014 11:07 Zarządzenie Nr 76/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
12.03.2014 11:01 Zarządzenie Nr 75/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
12.03.2014 10:53 Zarządzenie Nr 74/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
12.03.2014 10:36 Zarządzenie Nr 70/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
12.03.2014 09:59 Zarządzenie Nr 69/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy w Starym Dzikowie na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
12.03.2014 09:51 Zarządzenie Nr 68/2013 z dnia 8 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
12.03.2014 09:47 Zarządzenie Nr 66/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
12.03.2014 09:39 Zarządzenie Nr 65/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
12.03.2014 09:36 Zarządzenie Nr 63/2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i...
12.03.2014 09:08 Zarządzenie Nr 61/2013 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i...
12.03.2014 08:59 Zarządzenie Nr 60/2013 z dnia 3 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
11.03.2014 14:33 Zarządzenie Nr 59/2013 z dnia 2 września 2013 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
11.03.2014 14:27 Zarządzenie Nr 58/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
11.03.2014 14:21 Zarządzenie Nr 57/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
11.03.2014 14:12 Zarządzenie Nr 56/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stary Dzików i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy...
11.03.2014 14:00 Zarządzenie Nr 55/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
11.03.2014 13:43 Zarządzenie Nr 54/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
11.03.2014 13:22 Zarządzenie Nr 53/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
11.03.2014 12:59 Zarządzenie Nr 51/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
11.03.2014 12:55 Zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
11.03.2014 12:43 Zarządzenie Nr 49/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
11.03.2014 12:39 Zarządzenie Nr 48/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
11.03.2014 12:38 Zarządzenie Nr 47/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
11.03.2014 12:36 Zarządzenie Nr 46/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
11.03.2014 10:53 Zarządzenie Nr 45/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
11.03.2014 10:47 Zarządzenie Nr 44/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu szkoleń pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
11.03.2014 10:44 Zarządzenie Nr 43/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
11.03.2014 10:39 Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
11.03.2014 09:16 Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
11.03.2014 08:56 Zarządzenie Nr 40/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
10.03.2014 15:02 Zarządzenie Nr 39/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2014-2019...
10.03.2014 14:59 Zarządzenie Nr 38/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
10.03.2014 14:54 Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 15 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
10.03.2014 14:49 Zarządzenie Nr 36/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i...
10.03.2014 14:44 Zarządzenie Nr 36/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
10.03.2014 14:42 Zarządzenie Nr 35/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego

1 2 następna