Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2014 11:14 Uchwała Nr 256/XLVII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości
02.12.2014 10:54 Uchwała Nr 254/XLVII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2015 r.
02.12.2014 10:19 Uchwała Nr 253/XLVII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok
16.10.2014 13:32 Uchwała Nr 252/XLVI/2014 z dnia 1 października 2014 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
16.10.2014 13:29 Uchwała Nr 251/XLVI/2014 z dnia 1 października 2014 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Stary Dzików w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
16.10.2014 13:20 Uchwała Nr 250/XLVI/2014 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości
16.10.2014 13:10 Uchwała Nr 249/XLVI/2014 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok
04.09.2014 12:34 Uchwała Nr 248/XLV/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Zespole Szkół w Cewkowie i Zespole Szkół w Starym Dzikowie prowadzonych przez Gminę Stary Dzików
04.09.2014 12:31 Uchwała Nr 247/XLV/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 142/XXII/2012 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 17 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Stary Dzików na...
04.09.2014 12:12 Uchwała Nr 246/XLV/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
04.09.2014 11:49 Uchwala Nr 245/XLV/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok
01.09.2014 12:20 Uchwała Nr 244/XLIV/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok
01.09.2014 11:56 Uchwała Nr 243/XLIV/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
01.09.2014 11:51 Uchwała Nr 242/XLIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości
01.09.2014 11:43 Uchwała Nr 241/XLIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
01.09.2014 11:21 Uchwała Nr 240/XLIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok
01.09.2014 10:40 Uchwała Nr 239/XLIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w spr. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację...
01.09.2014 10:28 Uchwała Nr 238/XLIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2013
28.08.2014 12:32 Uchwała Nr 236/XLII/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok
28.08.2014 12:07 Uchwała Nr 235/XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok
28.08.2014 11:48 Uchwała Nr 234/XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
28.08.2014 11:44 Uchwała Nr 233/XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
28.08.2014 10:51 Uchwała Nr 231/XL/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości
28.08.2014 10:07 Uchwała Nr 228/XL/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku
28.08.2014 10:02 Uchwała Nr 227/XL/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację projektu: "Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody i...
28.08.2014 09:53 Uchwała Nr 226/XL/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok
28.08.2014 09:29 Uchwała Nr 225/XXXIX/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Zmniejszenie nierówności w dostępie do...
28.08.2014 09:21 Uchwała Nr 224/XXXVIII/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad i trybu nadania oraz pozbawienia tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy Stary Dzików" lub "Zasłużony dla Gminy Stary Dzików"
28.08.2014 09:13 Uchwała Nr 223/XXXVIII/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
28.08.2014 09:10 Uchwała Nr 222/XXXVIII/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014