Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.03.2015 11:46 Zarządzenie Nr 105/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie:...
27.03.2015 11:40 Zarządzenie Nr 104/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
25.03.2015 15:13 Zarządzenie Nr 103/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
25.03.2015 14:49 Zarządzenie Nr 102/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
12.01.2015 13:22 Zarządzenie Nr 101/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
12.01.2015 13:19 Zarządzenie Nr 100/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
12.01.2015 13:15 Zarządzenie Nr 99/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
12.01.2015 13:15 Zarządzenie Nr 98/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania posiłków profilaktycznych i napojów
12.01.2015 13:07 Zarządzenie Nr 97/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
12.01.2015 12:40 Zarządzenie Nr 96/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
12.01.2015 12:28 Zarządzenie Nr 95/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
12.01.2015 11:41 Zarządzenie Nr 94/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
12.01.2015 10:44 Zarządzenie Nr 92/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
08.01.2015 15:19 Zarządzenie Nr 91/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie...
08.01.2015 14:26 Zarządzenie Nr 90/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
08.01.2015 14:02 Zarządzenie Nr 89/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 105005R nr ewid. dz. 754, 755, 756, 476 w miejscowości Nowy Dzików...
08.01.2015 13:52 Zarządzenie Nr 88/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
08.01.2015 13:42 Zarządzenie Nr 87/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
07.01.2015 13:07 Zarządzenie nr 86/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy spowodowanej nadzwyczajnymi zagrożeniami
07.01.2015 12:59 Zarządzenie Nr 85/2014 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
07.01.2015 12:40 Zarządzenie Nr 84/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne, przeniesieniami wydatków...
02.01.2015 12:56 Zarządzenie Nr 82/2014 z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
02.01.2015 12:29 Zarządzenie Nr 80/2014 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie udzielania upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
31.12.2014 10:43 Zarządzenie Nr 79/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
31.12.2014 08:49 Zarządzenie Nr 78/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i ...
30.12.2014 15:13 Zarządzenie Nr 77/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
30.12.2014 14:55 Zarządzenie Nr 76/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 105251R nr ewid. Dz. 929 w miejscowości Moszczanica w km 0+000 - ...
30.12.2014 14:41 Zarządzenie Nr 74/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i ...
30.12.2014 14:19 Zarządzenie Nr 73/2014 z dnia 8 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt....
30.12.2014 14:06 Zarządzenie Nr 72/2014 z dnia 8 września 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół w Cewkowie
30.12.2014 14:03 Zarządzenie Nr 71/2014 z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
30.12.2014 12:48 Zarządzenie Nr 70/2014 z dnia 5 września 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Dzikowie
30.12.2014 12:35 Zarządzenie Nr 69/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
30.12.2014 10:48 Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stary Dzików i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy...
29.12.2014 15:17 Zarządzenie Nr 67/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/90 Naczelnika Gminy Stary Dzików z dnia 21 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym...
29.12.2014 15:09 Zarządzenie Nr 66/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i ...
17.09.2014 12:35 Zarządzenie Nr 64/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
17.09.2014 12:25 Zarządzenie Nr 63/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i...
17.09.2014 11:58 Zarządzenie Nr 62/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
17.09.2014 11:51 Zarządzenie Nr 61/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
17.09.2014 11:27 Zarządzenie Nr 60/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji...
17.09.2014 11:17 Zarządzenie Nr 59/2014 z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
17.09.2014 10:27 Zarządzenie Nr 58/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i...
17.09.2014 10:07 Zarządzenie Nr 57/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki...
17.09.2014 09:58 Zarządzenie Nr 56/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i...
17.09.2014 09:33 Zarządzenie Nr 55/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
17.09.2014 09:20 Zarządzenie Nr 54/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
16.09.2014 15:04 Zarządzenie Nr 53/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
16.09.2014 14:22 Zarządzenie Nr 52/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30...
16.09.2014 14:11 Zarządzenie Nr 51/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Dzikowie

1 2 następna