Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.01.2016 11:14 Zarządzenie Nr 113/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
26.01.2016 11:13 Zarządzenie Nr 112/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
26.01.2016 11:08 Zarządzenie Nr 111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
25.01.2016 14:44 Zarządzenie Nr 110/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
25.01.2016 13:55 Zarządzenie Nr 109/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
01.01.2016 23:08 Zarządzenie Nr 108/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
01.01.2016 23:05 Zarządzenie Nr 107/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i…
01.01.2016 20:47 Zarządzenie Nr 106/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
01.01.2016 20:42 Zarządzenie Nr 105/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
01.01.2016 20:14 Zarządzenie Nr 104/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
01.01.2016 19:39 Zarządzenie Nr 103/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
01.01.2016 18:41 Zarządzenie Nr 102/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
01.01.2016 17:39 Zarządzenie Nr 101/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
31.12.2015 23:33 Zarządzenie Nr 100/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały…
31.12.2015 23:29 Zarządzenie Nr 99/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
31.12.2015 21:57 Zarządzenie Nr 98/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
31.12.2015 20:56 Zarządzenie Nr 97/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz rozdysponowaniem rezerwy na wydatki…
31.12.2015 20:29 Zarządzenie Nr 96/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
31.12.2015 19:22 Zarządzenie Nr 95/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
30.12.2015 13:43 Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
30.12.2015 13:10 Zarządzenie Nr 93/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
30.12.2015 12:26 Zarządzenie Nr 92/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości
04.11.2015 14:21 Zarządzenie Nr 91/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy spowodowanej nadzwyczajnymi zagrożeniami
04.11.2015 14:16 Zarządzenie Nr 90/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
04.11.2015 13:57 Zarządzenie Nr 89/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie nieodplatnego przekazania drewna
04.11.2015 13:53 Zarządzenie Nr 88/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stary Dzików treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu…
04.11.2015 13:42 Zarządzenie Nr 87/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
04.11.2015 13:27 Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
04.11.2015 12:09 Zarządzenie Nr 84/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
04.11.2015 12:04 Zarządzenie Nr 83/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października...
04.11.2015 10:41 Zarządzenie Nr 82/2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej…
04.11.2015 10:36 Zarządzenie Nr 81/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
04.11.2015 09:48 Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
04.11.2015 08:46 Zarządzenie Nr 79/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania p.n. \\\"Przebudowa drogi gminnej Nr 105002R dz. nr ewid. 644/2 w miejscowości Ułazów w km 0 617…
04.11.2015 08:40 Zarządzenie Nr 78/2015 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
04.11.2015 08:22 Zarządzenie Nr 77/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
03.11.2015 15:10 Zarządzenie Nr 76/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
03.11.2015 14:54 Zarządzenie Nr 74/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stary Dzików i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy…
03.11.2015 14:19 Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
02.11.2015 14:48 Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej…
02.11.2015 14:15 Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym...
02.11.2015 14:09 Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum…
02.11.2015 13:46 Zarządzenie Nr 68/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum
02.11.2015 13:41 Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych w ogólnokrajowym referendum…
02.11.2015 13:33 Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
02.11.2015 13:17 Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
28.10.2015 15:08 Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
28.10.2015 14:53 Zarządzenie Nr 63/2015 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
28.10.2015 14:51 Zarządzenie Nr 62/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
28.10.2015 12:10 Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Starym Dzikowie do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania w ogólnokrajowym referendum…

1 2 3 następna