Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.01.2017 11:05 (utraciła moc Uchwałą 180/XLVI/2017) Uchwała Nr 132/XXXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie opłaty targowej
26.01.2017 10:54 Uchwała Nr 131/XXXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
26.01.2017 10:48 Uchwała Nr 130/XXXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
26.01.2017 10:20 (utraciła moc Uchwałą 186/XLVII/2017) (zmieniona uchwałami nr 137/XXXVI/2017, 160/XLI/2017, 168/XLIII/2017, 172/XLIV/2017, 175/XLV/2017, 183/XLVI/2017 i 188/XLVII/2017) Uchwała Nr 129/XXXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok
26.01.2017 08:55 Uchwała Nr 128/XXXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Gminy Stary Dzików na 2017 rok
09.12.2016 12:42 Uchwała Nr 127/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
09.12.2016 12:04 Uchwała Nr 126/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stary Dzików"
09.12.2016 11:58 Uchwała Nr 125/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Starym Dzikowie
09.12.2016 11:43 (utraciła moc w uchwale nr 360/LXXI/2023) Uchwała Nr 124/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych jednostki obsługującej,…
08.12.2016 15:13 Uchwała Nr 120/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
08.12.2016 14:48 Uchwała Nr 119/XXXIII/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016, związanych z przygotowaniem i realizacją mikroprojektu…
08.12.2016 14:37 Uchwała Nr 118/XXXII/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości
08.12.2016 14:06 Uchwała Nr 117/XXXII/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
12.10.2016 15:11 Uchwała Nr 116/XXXI/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
12.10.2016 14:48 Uchwała Nr 115/XXXI/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
12.10.2016 14:34 Uchwała Nr 114/XXXI/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
12.10.2016 14:22 Uchwała Nr 113/XXX/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
12.10.2016 13:56 Uchwała Nr 111/XXX/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Stary Dzików do mikroprojektu wspólnego pod nazwą "Śladami wspólnej kultury", oraz zabezpieczenia środków…
13.09.2016 09:33 Uchwała Nr 110/XXIX/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
12.09.2016 15:01 Uchwała Nr 109/XXIX/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin…
12.09.2016 14:55 (utraciła moc w uchwale nr 123/XXII/2020) Uchwała Nr 108/XXVIII/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych…
12.09.2016 14:47 (utraciła moc w uchwale nr 121/XXII/2020) Uchwała Nr 107/XXVIII/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki…
12.09.2016 14:41 Uchwała Nr 106/XXVIII/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
12.09.2016 14:34 Uchwała Nr 105/XXVIII/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok
12.09.2016 14:07 Uchwała Nr 104/XXVIII/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
12.09.2016 13:48 Uchwała Nr 103/XXVII/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości
12.09.2016 13:40 Uchwała Nr 102/XXVII/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości
12.09.2016 13:33 Uchwała Nr 101/XXVII/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin: Stary Dzików i Przemyśl"
27.07.2016 14:05 (uchwała zmieniona Uchwałą 359/LXXI/2023) Uchwała Nr 100/XXVI/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
27.07.2016 14:02 (utraciła moc w uchwale nr 166/XXXIV/2020) Uchwała Nr 99/XXVI/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości…
27.07.2016 13:59 (utraciła moc w uchwale nr 168/XXXIV/2020) Uchwała Nr 96/XXVI/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości…
27.07.2016 13:57 (utraciła moc w uchwale nr 169/XXXIV/2020) Uchwała Nr 95/XXVI/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików
13.07.2016 15:04 Uchwała Nr 94/XXVI/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
13.07.2016 14:30 Uchwała Nr 92/XXVI/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzików za rok 2015
13.07.2016 14:27 Uchwała Nr 91/XXV/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
13.07.2016 14:20 Uchwała Nr 90/XXV/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok
13.07.2016 13:55 Uchwała Nr 89/XXIV/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
11.05.2016 15:01 Uchwała Nr 88/XXIII/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
11.05.2016 14:24 Uchwała Nr 87/XXIII/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości
10.05.2016 15:10 Uchwała Nr 86/XXIII/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów stanowiących własność Gminy Stary Dzików
10.05.2016 15:03 (utraciła moc uchwałą nr 221/XLVI/2021) Uchwała Nr 85/XXIII/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
10.05.2016 15:01 Uchwała Nr 84/XXII/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie w sprawie zmiany w Uchwale Nr 76/XXI/2016 z dnia 9 marca 2016 r. Rady Gminy w Starym Dzikowie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej…
10.05.2016 14:36 Uchwała Nr 83/XXII/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 75/XXI/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
06.05.2016 15:09 Uchwała Nr 82/XXI/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości przez Gminę Stary Dzików na rzecz Skarbu Państwa - Nadleśnictwo Oleszyce
06.05.2016 15:01 Uchwała Nr 81/XXII/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
06.05.2016 14:47 Uchwała Nr 80/XXII/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
06.05.2016 14:42 Uchwała Nr 79/XXII/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów położonych w Cewkowie stanowiących własność Gminy…
16.03.2016 14:52 Uchwała Nr 78/XXI/2016 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
16.03.2016 14:43 Uchwała Nr 77/XXI/2016 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stary Dzików"
16.03.2016 14:30 Uchwała Nr 76/XXI/2016 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok

1 2 następna