Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.01.2017 14:09 Zarządzenie Nr 92/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
30.01.2017 13:46 Zarządzenie Nr 91/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
30.01.2017 13:34 Zarządzenie Nr 90/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
30.01.2017 11:55 Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
30.01.2017 10:54 Zarządzenie Nr 88/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
30.01.2017 10:32 Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
30.01.2017 10:30 Zarządzenie Nr 86/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych Gminy Stary Dzików
27.01.2017 14:10 Zarządzenie Nr 84/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
27.01.2017 11:48 Zarządzenie Nr 83/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
27.01.2017 11:43 Zarządzenie Nr 81a/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości
08.12.2016 09:57 Zarządzenie Nr 80/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
08.12.2016 09:56 Zarządzenie Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
08.12.2016 09:03 Zarządzenie Nr 78/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
08.12.2016 08:35 Zarządzenie Nr 77/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
07.12.2016 14:29 Zarządzenie Nr 76/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
07.12.2016 14:25 Zarządzenie Nr 75/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
07.12.2016 14:24 Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu Nr RPPK.03.02.00-18-0066/16-00 pod nazwą "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików"
07.12.2016 14:24 Zarządzenie Nr 73/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
07.12.2016 14:23 Zarządzenie Nr 72/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
07.12.2016 14:18 Zarządzenie Nr 71/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
07.12.2016 13:57 Zarządzenie Nr 70/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie…
07.12.2016 13:48 Zarządzenie nr 69/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu uczestnictwa w ramach Projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanego do realizacji przez Gminę Stary…
07.12.2016 13:37 Zarządzenie Nr 68/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
07.12.2016 13:06 Zarządzenie Nr 67/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
07.12.2016 12:43 Zarządzenie Nr 66/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
07.12.2016 12:04 Zarządzenie Nr 65/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
07.12.2016 11:22 Zarządzenie Nr 64/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
06.12.2016 15:10 Zarządzenie Nr 63/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia powiatowego kompleksowego ćwiczenia zgrywającego z udziałem miasta Lubaczów, miasta i gminy Cieszanów, Narol, Oleszyce…
06.12.2016 15:01 Zarządzenie Nr 62/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
06.12.2016 14:40 Zarządzenie Nr 61/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
06.12.2016 14:01 Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
06.12.2016 13:30 Zarządzenie Nr 57/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
06.12.2016 12:31 Zarządzenie Nr 56/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stary Dzików treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego…
06.12.2016 12:17 Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
06.12.2016 11:36 Zarządzenie Nr 54/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
23.09.2016 13:17 Zarządzenie Nr 53/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stary Dzików i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy…
23.09.2016 13:07 Zarządzenie Nr 52/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
23.09.2016 12:36 Zarządzenie Nr 51/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
23.09.2016 12:05 Zarządzenie Nr 50/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz…
22.09.2016 13:26 Zarządzenie Nr 49/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
22.09.2016 13:05 Zarządzenie Nr 48/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
22.09.2016 12:53 Zarządzenie Nr 47/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
20.09.2016 14:25 Zarządzenie Nr 46/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w spr. wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół w St. Dzikowie od roku szkolnego 2016/2017 wyłącznie w formie elektronicznej
20.09.2016 14:20 Zarządzenie Nr 45a/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
20.09.2016 13:54 Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz…
20.09.2016 12:46 Zarządzenie Nr 42/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli i nadzoru nad uprawami konopi włóknistych na terenie gminy Stary Dzików w 2016 r.
20.09.2016 12:43 Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
20.09.2016 12:37 Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
19.09.2016 13:36 Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
19.09.2016 12:59 Zarządzenie Nr 38/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

1 2 następna