Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.02.2018 13:49 Uchwała Nr 191/XLVIII/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
01.02.2018 13:46 Uchwała Nr 190/XLVIII/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 20014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików"
01.02.2018 13:40 Uchwała Nr 189/XLVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/XXXIX/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
01.02.2018 13:16 (utraciła moc Uchwałą 186/XLVII/2017) Uchwała Nr 188/XLVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
01.02.2018 12:56 Uchwała Nr 187/XLVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
01.02.2018 09:27 (utraciła moc w uchwale nr 31/V/2019) (zmieniona uchwałami nr 194/XLIX/2018, 208/LI/2018, 213/LIII/2018, 221/LIV/2018, 225/LV/2018, 241/LIX/2018, 23/III/2018 i 29/IV/2018) Uchwała Nr 186/XLVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok
01.02.2018 08:39 Uchwała Nr 185/XLVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Stary Dzików na 2018 rok
15.12.2017 09:54 Uchwała Nr 184/XLVI/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
15.12.2017 08:53 (utraciła moc Uchwałą 186/XLVII/2017) Uchwała Nr 183/XLVI/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 175/XLV/2017 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
15.12.2017 08:24 Uchwała Nr 182/XLVI/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
14.12.2017 13:18 Uchwała Nr 181/XLVI/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 174/XLV/2017 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
14.12.2017 13:09 (utraciła moc w uchwale nr 17/III/2018) Uchwała Nr 180/XLVI/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
14.12.2017 13:08 (utraciła moc w uchwale nr 3/II/2018) Uchwała Nr 179/XLVI/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
14.12.2017 13:07 (utraciła moc w uchwale nr 93/XVIII/2019) Uchwała Nr 178/XLVI/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
14.12.2017 13:06 (utraciła moc w uchwale nr 95/XVIII/2019) Uchwała Nr 177/XLVI/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Stary Dzików
14.12.2017 12:59 Uchwała Nr 176/XLV/2017 z dnia 25 października 2017 r. projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr 144/XXXIX/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
02.11.2017 12:05 (utraciła moc Uchwałą 186/XLVII/2017) Uchwała Nr 175/XLV/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
02.11.2017 11:51 Uchwała Nr 174/XLV/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
02.11.2017 11:18 Uchwała Nr 173/XLV/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów stanowiących własność Gminy Stary Dzików
16.10.2017 10:25 (utraciła moc Uchwałą 186/XLVII/2017) Uchwała Nr 172/XLIV/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 168/XLIII/2017 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
16.10.2017 10:22 Uchwała Nr 171/XLIV/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
14.09.2017 18:24 (uchwała unieważniona przez Wojewodę) Uchwała Nr 170/XLIII/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/XXXIX/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
14.09.2017 18:22 (utraciła moc Uchwałą 403/LXXXII/2023) Uchwała Nr 169/XLIII/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych i sprzedaży ułamkowych części gruntu
14.09.2017 18:20 (utraciła moc Uchwałą 186/XLVII/2017) Uchwała Nr 168/XLIII/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
14.09.2017 13:09 Uchwała Nr 167/XLIII/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
14.09.2017 12:35 Uchwała Nr 166/XLIII/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Obsza
28.06.2017 10:07 Uchwała Nr 165/XLII/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stary Dzików absolutorium za rok 2016
28.06.2017 10:02 (utraciła moc w uchwale nr 169/XLIII/2017) Uchwała Nr 164/XLII/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych i sprzedaży ułamkowych części gruntu
28.06.2017 09:50 Uchwała Nr 163/XLII/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielenia bonifikat i warunków płatności przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
28.06.2017 09:07 Uchwała Nr 162/XLII/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację projektu: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików"
28.06.2017 08:59 Uchwała Nr 161/XLII/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
22.06.2017 09:53 (utraciła moc Uchwałą 186/XLVII/2017) Uchwała Nr 160/XLI/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
22.06.2017 09:37 Uchwała Nr 159/XLI/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
22.06.2017 09:01 Uchwała Nr 158/XLI/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017 związanych z realizacją projektu pn.: "Samodzielni w nauce - samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
22.06.2017 08:39 Uchwała Nr 157/XLI/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
22.06.2017 08:25 Uchwała Nr 156/XLI/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
05.05.2017 12:50 Uchwała Nr 155/XL/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie użytku ekologicznego "Trzciny"
05.05.2017 12:48 Uchwała Nr 154/XL/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zniesienia części użytku ekologicznego "Trzciny"
05.05.2017 12:42 Uchwała Nr 153/XL/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
05.05.2017 12:18 Uchwała Nr 152/XL/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
05.05.2017 11:54 Uchwała Nr 151/XL/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubaczowskiego
05.05.2017 11:21 Uchwała Nr 150/XL/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu pn. "Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminach wiejskich województwa podkarpackiego"
05.04.2017 10:10 Uchwała Nr 149/XXXIX/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych
05.04.2017 10:05 Uchwała Nr 148/XXXIX/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
05.04.2017 09:52 Uchwała Nr 147/XXXIX/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXVI2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.
04.04.2017 15:12 Uchwała Nr 146/XXXIX/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli do podejmowania działań zmierzających do utworzenia szlaku kamiennych krzyży i figur przydrożnych Ziemi Lubaczowskiej, stanowiącego szlak boczny - zintegrowany z Green Velo
04.04.2017 14:44 (utraciła moc w uchwale nr 196/L/2018) Uchwała Nr 145/XXXIX/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stary Dzików
04.04.2017 13:53 Uchwała Nr 144/XXXIX/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
13.03.2017 14:37 Uchwała Nr 143/XXXVIII/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów stanowiących własność Gminy Stary Dzików
13.03.2017 14:17 Uchwała Nr 142/XXXVIII/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

1 2 następna