Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2020 19:16 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 3. kwartału 2019 r.
02.01.2020 19:15 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 3. kwartału 2019 r.
02.01.2020 19:14 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 2. kwartału 2019 r.
02.01.2020 19:13 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 2. kwartału 2019 r.
02.01.2020 19:12 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 1. kwartału 2019 r.
02.01.2020 19:11 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 1. kwartału 2019 r.
02.01.2020 19:10 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 2018 r.
02.01.2020 19:08 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 2018 r.
02.01.2020 19:07 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 3. kwartału 2018 r.
02.01.2020 19:06 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 3. kwartału 2018 r.
06.09.2018 09:16 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 2. kwartału 2018 r.
06.09.2018 09:15 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 2. kwartału 2018 r.
06.09.2018 09:14 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 1. kwartału 2018 r.
06.09.2018 09:13 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 1. kwartału 2018 r.
06.09.2018 09:11 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 2017 r.
06.09.2018 09:10 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 2017 r.
06.09.2018 09:09 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 3. kwartału 2017 r.
06.09.2018 09:08 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 3. kwartału 2017 r.
06.09.2018 09:06 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 2. kwartału 2017 r.
06.09.2018 09:05 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 2. kwartału 2017 r.
06.09.2018 09:04 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 1. kwartału 2017 r.
06.09.2018 09:03 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 1. kwartału 2017 r.
06.09.2018 09:00 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 2016 r.
06.09.2018 08:57 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec 2016 r.