Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.05.2020 13:41 Zarządzenie Nr 17/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
11.05.2020 13:26 Zarządzenie Nr 16/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
11.05.2020 12:22 Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
11.05.2020 12:10 Zarządzenie Nr 14/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
11.05.2020 11:48 Zarządzenie Nr 13/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
11.05.2020 11:41 Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
21.02.2020 09:21 Zarządzenie Nr 11/2020 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
14.02.2020 13:40 Zarządzenie Nr 10/2020 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania ofertowego
14.02.2020 13:38 Zarządzenie Nr 9/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
14.02.2020 13:34 Zarządzenie Nr 8/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
14.02.2020 12:27 Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania ofertowego
13.02.2020 14:44 Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w OSP w Moszczanicy
13.02.2020 12:51 Zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
13.02.2020 12:44 Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za odprowadzanie ścieków
13.02.2020 10:51 Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2019 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Dzikowie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
13.02.2020 10:46 Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
13.02.2020 10:28 Zarządzenie Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na 2020 rok

poprzednia 1 2 3