Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.04.2021 11:10 Uchwała Nr 190/XXXIX/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubaczowskiego
02.04.2021 11:06 Uchwała Nr 189/XXXIX/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
02.04.2021 11:00 Uchwała Nr 188/XXXIX/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2021 rok
02.04.2021 10:09 Uchwała Nr 187/XXXIX/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
02.04.2021 09:47 Uchwała Nr 186/XXXIX/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzików na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
02.04.2021 09:42 Uchwała Nr 185/XXXIX/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie do prowadzenia postępowania z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stary Dzików
04.03.2021 10:02 Uchwała Nr 184/XXXVIII/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2021 rok
04.03.2021 09:39 Uchwała Nr 183/XXXVIII/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026
04.03.2021 09:15 Uchwała Nr 182/XXXVIII/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stary Dzików
01.02.2021 09:17 Uchwała Nr 181/XXXVII/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gminy Stary Dzików, położonych w miejscowości Ułazów na okres 10 lat i Cewków na okres 5 lat