Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.01.2022 10:46 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji znak: GKiOś.6220.3.2021 z dnia 23.12.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1372 w obrębie Moszczanica, gmina Stary Dzików”
21.01.2022 10:42 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: GP.6733.2.2021 dla zamierzenia p.n.: „Budowa Ścieżki Edukacyjnej „Przy potoku Jasienica”” na działce nr 6337 i części działki nr 6333/102 obręb 0001 Cewków
05.01.2022 15:01 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: GP.6733.1.2021 dla zamierzenia p.n. : „budowa wieży widokowej, wiaty grilowej i parkingu” na części działki nr 992/1 obręb 0006 Ułazów
28.12.2021 12:17 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n. : "Budowa Ścieżki Edukacyjnej "Przy potoku Jasienica""
01.12.2021 14:09 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta rodziny
30.11.2021 12:03 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 1241, 1246 w obrębie Moszczanica, gmina Stary Dzików"
30.11.2021 12:01 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1372 w obrębie Moszczanica, gmina Stary Dzików"
15.11.2021 12:04 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa wieży widokowej, wiaty grilowej i parkingu” na działce nr ewid. 992/1 obręb Ułazów
14.10.2021 12:55 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1372 w obrębie Moszczanica, gmina Stary Dzików"
14.10.2021 12:51 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 1241, 1246 w obrębie Moszczanica, gmina Stary Dzików"
11.10.2021 08:28 Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 2056 w obrębie Stary Dzików, gmina Stary Dzików”
04.10.2021 13:10 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia pn. "budowa budynku remizy straży pożarnej"
04.10.2021 13:03 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia pn. "budowa sieci kanalizacji sanitarnej fi 200"
14.09.2021 10:42 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przekazaniu przez stronę słowacką decyzji końcowej, na mocy której słowacka Elektrownia Jądrowa Mochovce, Blok 3 i częściowo urządzenia wspólne dla Bloku 3 i 4 mogą zostać oddane do eksploatacji
08.09.2021 14:23 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 2056 w obrębie Stary Dzików, gmina Stary Dzików"
01.09.2021 10:24 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n.: „Budowa sieci kanalizacyjnej ø 200” w Starym Dzikowie
01.09.2021 10:21 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n.: „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Straży Pożarnej” w Cewkowie
24.08.2021 11:05 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 2056 w obrębie Stary Dzików, gmina Stary Dzików
11.06.2021 12:18 Informacja wyjaśniająca do przetargu ofertowego na sprzedaż pojazdów będących własnością Gminy Stary Dzików
02.06.2021 15:17 Informacja o wyborze ofert w przetargu ofertowym na sprzedaż pojazdów będących własnością Gminy Stary Dzików
14.05.2021 12:29 Przetarg ofertowy na sprzedaż pojazdów będących własnością Gminy Stary Dzików
11.05.2021 08:31 I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na dzierżawę nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Stary Dzików położonej w Moszczanicy
05.05.2021 08:52 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1650R Stary Dzików-PGR Stary Dzików w km 0+000 - 2+131 wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej"
13.03.2021 11:01 Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 22.08.2019 r. (GKiOś.6220.2.2019) dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Nowy Dzików na terenie działek nr ew. 564/2, 564/4, 565/2”
13.03.2021 10:59 Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 22.08.2019 r. (GKiOś.6220.3.2019) dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Nowy Dzików na terenie działek nr ew. 555/1, 554/1”
09.03.2021 08:34 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta rodziny
09.03.2021 08:29 Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia pn. "Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN dla Elektrowni Słonecznej PV Ułazów B"
15.02.2021 13:37 Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy z dnia 22.08.2019 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Nowy Dzików na terenie działek nr ew. 564/2, 564/4, 565/2"
15.02.2021 13:36 Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy z dnia 22.08.2019 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 555/1, 554/1 w miejscowości Nowy Dzików"
29.01.2021 12:14 Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów w Gminie Stary Dzików w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (NSP 2021)
29.01.2021 08:49 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o projekcie „Planu działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030” oraz prognozą oddziaływania na środowisko
28.12.2020 14:31 Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Nowy Dzików na terenie działek nr ew. 564/2, 564/4, 565/2
28.12.2020 14:30 Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Nowy Dzików na terenie działek nr ew. 551/1, 554/1
07.12.2020 09:12 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wstrzymaniu procedowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r."
20.10.2020 13:39 Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa Elektrowni Słonecznej „PV UŁAZÓW B” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 1MW na działkach nr 830, 831 obręb Ułazów, gmina Stary Dzików"
13.10.2020 09:34 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
21.09.2020 13:24 Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa Elektrowni Słonecznej „PV UŁAZÓW B” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 1MW na działkach nr 830, 831 obręb Ułazów, gmina Stary Dzików"
09.09.2020 08:02 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa sprężarki gazu na Ośrodku Zbioru Gazu Dzików Kopalnia Gazu Ziemnego Lubaczów” - dla stron postępowania
09.09.2020 07:59 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa sprężarki gazu na Ośrodku Zbioru Gazu Dzików Kopalnia Gazu Ziemnego Lubaczów” - dla społeczeństwa
02.09.2020 12:07 Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa Elektrowni Słonecznej „PV UŁAZÓW A” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 1MW na działkach nr 846, 847 obręb Ułazów, gmina Stary Dzików"
25.08.2020 12:53 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1650R Stary Dzików-PGR Stary Dzików w km 0+000 – 2+131 wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej”
04.08.2020 13:42 Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa Elektrowni Słonecznej „PV UŁAZÓW A” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 1MW na działkach nr 846, 847 obręb Ułazów, gmina Stary Dzików"
01.08.2020 07:38 Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Zabudowa sprężarki gazu na Ośrodku Zbioru Gazu Dzików Kopalnia Gazu Ziemnego Lubaczów"
30.07.2020 15:08 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1650R Stary Dzików-PGR Stary Dzików w km 0+000 – 2+131 wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej”
14.07.2020 12:50 Korekta obwieszczenia Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 1650R Stary Dzików-PGR Stary Dzików w km 0+000 - 2+131 wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej"
08.07.2020 13:31 Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 1650R Stary Dzików-PGR Stary Dzików w km 0+000 - 2+131 wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej"
07.07.2020 10:37 Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia pn.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"
06.07.2020 19:17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa sprężarki gazu na Ośrodku Zbioru Gazu Dzików Kopalnia Gazu Ziemnego Lubaczów”
26.06.2020 08:19 Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.
22.05.2020 13:17 Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Stary Dzików

1 2 3 4 następna