Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.11.2012 14:12 Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików na lata 2012-2032”
14.11.2012 13:25 Informacja w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Starym Dzikowie
12.11.2012 08:59 Obwieszczenie o nadaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia rygoru natychmiastowej wykonalności
23.10.2012 09:31 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgdoy na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z...
23.10.2012 08:37 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referenta księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Starym Dzikowie
19.10.2012 12:33 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zabudowa dodatkowej sprężarki gazu na OZG Dzików”
08.08.2012 14:38 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików”
06.07.2012 11:04 Obwieszczenie w sprawie elektrowni jądrowej na Ukrainie
29.05.2012 11:31 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko...
29.05.2012 11:26 Zawiadomienie - obwieszczenie o zwróceniu się do RDOŚ w przedmiocie uzgodnień dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na...
08.05.2012 11:27 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie
26.04.2012 12:17 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej...
25.04.2012 09:43 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
17.04.2012 14:14 Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części
13.04.2012 10:01 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa kolektora gazu OZG Dzików”
10.04.2012 12:48 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę
22.03.2012 13:41 Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie
06.03.2012 12:29 Zawiadomienie Wójta Gminy Kuryłówka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego...
06.03.2012 12:27 Informacja Wójta Gminy Kuryłówka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego...
21.02.2012 10:21 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy...
21.02.2012 10:18 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego wykonywane...
20.02.2012 11:17 Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie
16.02.2012 12:42 Zawiadomienie o wyborze oferty w konkursie na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
02.02.2012 12:48 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę
23.01.2012 13:43 Konkurs na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
23.01.2012 08:36 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi leśnej nr 20 w Nadleśnictwie Oleszyce"
16.01.2012 14:56 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszego referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
11.01.2012 12:18 Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania konkursowego na stanowisko Starszego referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
05.01.2012 14:12 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: poszukiwaniu i rozpoznawaniu...
30.12.2011 11:41 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - starszego referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
30.12.2011 11:00 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Kuryłóka stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu...
21.12.2011 13:30 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o postanowieniu uzgadniającym realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu...
12.12.2011 14:57 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi nr 21 w Nadleśnictwie Oleszyce”
14.11.2011 10:47 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz propan-butan w m. Cewków”
25.10.2011 13:12 Zawiadomienie o wniesieniu uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. poszukiwaniu i rozpoznaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego wykonywane metodą otworów...
12.09.2011 11:50 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na...
05.09.2011 09:22 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi nr 5 część 2 w Nadleśnictwie Oleszyce”
05.09.2011 09:21 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi nr 10 w Nadleśnictwie Oleszyce”
05.09.2011 09:20 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zagospodarowanie odwiertu Dzików Stary - 2”
30.08.2011 11:55 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Stary Dzików przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę
23.08.2011 11:37 Zawiadomienie o wniesieniu uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. poszukiwaniu i rozpoznaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego wykonywane metodą otworów...
08.08.2011 10:53 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie odwiertu Dzików Stary – 2”
08.08.2011 10:51 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zagospodarowanie odwiertu Dzików Stary – 2"
02.08.2011 11:36 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa budynku przeznaczonego do magazynowania i przygotowania owoców do sprzedaży oraz...
01.08.2011 13:44 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Dzików”
25.07.2011 08:36 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Stary Dzików”
04.07.2011 14:41 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko...
04.07.2011 14:40 Zawiadomienie o zwróceniu się do RDOŚ w Rzeszowie i RDOŚ w Lublinie w przedmiocie uzgodnień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na...
17.06.2011 13:46 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego do produkcji pelletu...
14.06.2011 09:37 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku przeznaczonego do magazynowania i...

poprzednia 1 2 3 4 5 następna