Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.02.2012 10:18 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego wykonywane...
02.02.2012 12:48 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę
23.01.2012 08:36 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi leśnej nr 20 w Nadleśnictwie Oleszyce"
05.01.2012 14:12 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: poszukiwaniu i rozpoznawaniu...
30.12.2011 11:00 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Kuryłóka stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu...
21.12.2011 13:30 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o postanowieniu uzgadniającym realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu...
12.12.2011 14:57 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi nr 21 w Nadleśnictwie Oleszyce”
14.11.2011 10:47 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz propan-butan w m. Cewków”
25.10.2011 13:12 Zawiadomienie o wniesieniu uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. poszukiwaniu i rozpoznaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego wykonywane metodą otworów...
12.09.2011 11:50 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na...
05.09.2011 09:22 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi nr 5 część 2 w Nadleśnictwie Oleszyce”
05.09.2011 09:21 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi nr 10 w Nadleśnictwie Oleszyce”
05.09.2011 09:20 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zagospodarowanie odwiertu Dzików Stary - 2”
30.08.2011 11:55 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Stary Dzików przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę
23.08.2011 11:37 Zawiadomienie o wniesieniu uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. poszukiwaniu i rozpoznaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego wykonywane metodą otworów...
08.08.2011 10:53 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie odwiertu Dzików Stary – 2”
08.08.2011 10:51 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zagospodarowanie odwiertu Dzików Stary – 2"
02.08.2011 11:36 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa budynku przeznaczonego do magazynowania i przygotowania owoców do sprzedaży oraz...
01.08.2011 13:44 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Dzików”
25.07.2011 08:36 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Stary Dzików”
04.07.2011 14:41 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko...
04.07.2011 14:40 Zawiadomienie o zwróceniu się do RDOŚ w Rzeszowie i RDOŚ w Lublinie w przedmiocie uzgodnień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na...
17.06.2011 13:46 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego do produkcji pelletu...
14.06.2011 09:37 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku przeznaczonego do magazynowania i...
14.06.2011 09:35 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa budynku przeznaczonego do magazynowania...
07.06.2011 13:37 Zawiadomienie wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż...
31.05.2011 13:07 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi nr 9 w Nadleśnictwie Oleszyce”
31.05.2011 13:06 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach la przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi nr 5 w Nadleśnictwie Oleszyce o długości ok. 2,5 km"
12.05.2011 08:55 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa budynku produkcyjno...
12.05.2011 08:54 Zawiadomienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku produkcyjno – magazynowego dla produkcji pelletu ze słomy – na...
06.05.2011 13:41 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zagospodarowanie odwiertu...
22.04.2011 11:25 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Lubliniec - Cieszanów, odwierty Lubliniec 6, 9, 10, 11"
16.03.2011 07:57 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Lubliniec - Cieszanów...
14.03.2011 09:27 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 14.01.2011r. na wniosek Pani Katarzyny Piaseckiej-Stasinowskiej w sprawie wydania decyzji o ...
28.02.2011 11:31 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznaniu...
15.02.2011 09:09 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa budynku przeznaczonego do...
14.02.2011 10:32 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych w elektrowni jądrowej na Ukrainie
08.02.2011 15:18 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 04.06.2010 r. na wniosek Pani Katarzyny Piaseckiej-Stasinowskiej w sprawie wydania decyzji...
08.02.2011 15:15 Obwieszczenie o wezwaniu stron postępowania do zajęcia stanowiska w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 14.01.2011 r. o wydanie decyzji...
25.01.2011 09:30 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa budynku do...
13.01.2011 15:25 Obwieszczenie o wezwaniu stron postępowania do zajęcia stanowiska w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 04.06.2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych...
05.01.2011 14:47 Obwieszczenie o opracowaniu i przedłożeniu uzupełnionej o braki Karty informacyjnej przedsięwzięcia o nowej nazwie - „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego do produkcji peletu ze słomy...
08.12.2010 12:10 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Lubliniec-Cieszanów...
02.11.2010 11:07 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa sieci wodociągowej w m. Stary Dzików„ na działkach nr 1580/2; 1580/3; 1580/4; 2168;...
31.08.2010 15:21 Obwieszczenie o opracowaniu i przedłożeniu uzupełnionej o braki Karty informacyjnej przedsięwzięcia o nowej nazwie - „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego do produkcji peletu ze słomy...
18.08.2010 12:39 Obwieszczenie o opracowaniu i przedłożeniu przez inwestora uzupełnionej o braki karty informacyjnej przedsięwzięcia o nowej nazwie „Budynek magazynowy przeznaczony do sortowania, chłodzenia i...
29.07.2010 15:39 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (dach na starej szkole w Starym Dzikowie)
29.07.2010 15:35 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (parkingi, chodniki i park w Moszczanicy)
29.07.2010 15:32 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (parkingi i park w Ułazowie)
15.06.2010 09:12 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Stary Dzików...

poprzednia 1 2 3 4 następna