Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.02.2017 10:04 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na usługi w zakresie gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w 2017 r. - pakiet nr 2
07.02.2017 10:01 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na usługi w zakresie gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w 2017 r. - pakiet nr 1
03.02.2017 10:49 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na usługi w zakresie gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w 2017 r.
16.01.2017 11:04 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików
27.12.2016 11:06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym z dnia 05.12.2016 dot. wykonania operatu i pełnienia przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików”
19.12.2016 13:29 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików
14.12.2016 09:06 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Gminy Stary Dzików i jednostek organizacyjnych podległych Gminie Stary Dzików
06.12.2016 11:44 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Gminy Stary Dzików i jednostek organizacyjnych podległych Gminie Stary Dzików
23.11.2016 10:15 Przetarg na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Gminy Stary Dzików i jednostek organizacyjnych podległych Gminie Stary Dzików
21.11.2016 09:03 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Dzików
03.11.2016 12:05 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Dzików
22.08.2016 14:24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie operatu i pełnienie przez Zleceniobiorcę nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa…
17.08.2016 14:37 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na przebudowę boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą
08.08.2016 13:06 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 1553 R Cewków - Stary Dzików - Oleszyce w km 8+494 - 12+650
27.07.2016 09:26 Przetarg na przebudowę boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą
19.07.2016 10:13 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Stary Dzików
04.02.2016 14:09 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na usługi gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w roku 2016
21.12.2015 08:43 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dostawę oleju opałowego
14.10.2015 14:01 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę paliwa gazowego propan techniczny dla celów grzewczych...
09.10.2015 12:20 Protokół z otwarcia ofert w przetargu na dostawę paliwa gazowego propan techniczny dla celów grzewczych Zespołu Szkół w Cewkowie i Szkoły Podstawowej w Ułazowie wraz z dzierżawą i...
09.10.2015 11:22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej i studium wykonalności
09.10.2015 11:18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
29.09.2015 11:00 Zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji aplikacyjnej w postaci audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej i studium wykonalności
29.09.2015 10:06 Zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji aplikacyjnej w postaci dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
27.07.2015 08:47 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 105002R nr ewid. dz. 644/2 w miejscowości Ułazów km 0 617 – km 0 887
08.07.2015 11:49 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Stary Dzików
12.06.2015 14:06 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na wykonanie usługi szkoleniowej – kursów zawodowych, doradztwa zawodowego, warsztatów kompetencji społecznych i warsztatów psychologicznych...
05.06.2015 10:51 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików w 2015r.
13.05.2015 08:51 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na: I Przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 767 m. Moszczanica gmina Stary Dzików km 0+500 – km 0+810, II Przebudowę...
14.04.2015 09:30 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 105022R nr ewid. dz. 5056 w miejscowości Cewków km 0+000 - km 0+750 wraz z przebudową przepustów km 0+002
26.03.2015 09:33 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na remont i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Stary Dzików
23.02.2015 14:12 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na wykonanie usługi szkoleniowej – kursów zawodowych, doradztwa zawodowego, warsztatów kompetencji społecznych i warsztatów psychologicznych dla 3...
04.02.2015 08:15 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na usługi gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w roku 2015
05.01.2015 14:37 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Stary Dzików
12.04.2013 11:33 Przetarg na remont i przebudowę stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową i remontem istniejącej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Stary Dzików - etap I...

poprzednia 1 2