Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.03.2005 13:38 Wiesław Ziętek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
18.03.2005 13:35 Mariusz Kudła - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
18.03.2005 13:31 Marian Witko - Radny
18.03.2005 13:28 Jan Wach - Radny
18.03.2005 13:24 Edward Stachów - Radny
18.03.2005 13:21 Ryszard Sokal - Radny
18.03.2005 13:18 Tadeusz Kwiatkowski - Radny
18.03.2005 13:12 Julian Kolasa - Radny
18.03.2005 13:09 Eugeniusz Kantor - Radny
18.03.2005 13:05 Jan Jabłoński - Radny
18.03.2005 13:02 Henryk Goraj - Radny
18.03.2005 12:58 Józef Firut - Radny
18.03.2005 12:51 Adam Dyjak - Radny
18.03.2005 12:48 Maria Czarna - Radna
18.03.2005 12:42 Wiesław Weselak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ułazowie
18.03.2005 12:38 Małgorzata Rybak-Krubnik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie
18.03.2005 12:34 Wiesław Kotula - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cewkowie
18.03.2005 12:29 Kazimiera Tracz - Dyrektor Gimnazjum w Starym Dzikowie
18.03.2005 12:22 Mariusz Golec - Kierownik Lecznicy Samorządowej dla Zwierząt
18.03.2005 12:18 Katarzyna Maksymowicz - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
18.03.2005 12:15 Leszek Król - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
18.03.2005 12:11 Julia Kamińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
18.03.2005 12:07 Tadeusz Nieckarz - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
18.03.2005 11:57 Edward Zając - Skarbnik Gminy
18.03.2005 11:54 Krystyna Jabłońska - Sekretarz Gminy
18.03.2005 11:23 Stanisław Sobczyszyn - Zastępca Wójta Gminy