Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.03.2011 18:33 Jerzy Wenek - radny (na początek kadencji)
10.03.2011 18:31 Adam Tracz - radny (na koniec kadencji)
10.03.2011 18:29 Marian Syryło - radny (na początek kadencji)
09.03.2011 17:29 Edward Stachów - radny (na początek kadencji)
09.03.2011 17:23 Stanisław Jaszczyszyn - radny (na początek kadencji)
09.03.2011 17:20 Józef Rokosz - radny (na początek kadencji)
09.03.2011 17:18 Janusz Otulak - radny (na początek kadencji)
09.03.2011 17:16 Ryszard Maciejak - radny (na początek kadencji)
09.03.2011 17:14 Elżbieta Liweń - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy (na początek kadencji)
09.03.2011 17:10 Eugeniusz Kantor - Wiceprzewodniczący Rady Gminy (na początek kadencji)
09.03.2011 16:50 Adam Joniec - radny (na początek kadencji)
09.03.2011 16:44 Józef Nieckarz - radny (na początek kadencji)
09.03.2011 16:42 Józef Goraj - radny (na początek kadencji)
09.03.2011 16:37 Tadeusz Goraj - radny (na początek kadencji)
09.03.2011 13:16 Jerzy Wenek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy (na koniec kadencji)
09.03.2011 13:16 Julian Wawrzyniec - radny (na koniec kadencji)
09.03.2011 13:15 Zenon Sobków - radny (na koniec kadencji)
09.03.2011 13:13 Janusz Peszko - radny (na koniec kadencji)
09.03.2011 13:12 Bogdan Ozimek - radny (na koniec kadencji)
09.03.2011 13:11 Ryszard Maciejak - radny (na koniec kadencji)
09.03.2011 13:11 Elżbieta Liweń - radna (na koniec kadencji)
09.03.2011 13:10 Mariusz Kudła - radny (na koniec kadencji)
09.03.2011 13:09 Eugeniusz Kantor - radny (na koniec kadencji)
09.03.2011 13:08 Dariusz Kalita - radny (na koniec kadencji)
09.03.2011 13:07 Maria Jaszczyszyn - radna (na koniec kadencji)
09.03.2011 13:06 Tadeusz Goraj - radny (na koniec kadencji)
09.03.2011 13:05 Adam Dyjak - radny (na koniec kadencji)