Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2012 12:42 Barbara Małecka - Wójt Gminy
11.12.2012 12:41 Stanisław Zając - Przewodniczący Rady Gminy
18.05.2012 09:28 Kazimiera Tracz - Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Dzikowie
18.05.2012 09:27 Wiesław Kotula - Dyrektor Zespołu Szkół w Cewkowie
18.05.2012 09:24 Jan Nieckarz - Kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
18.05.2012 09:20 Krystyna Jabłońska - Sekretarz Gminy
18.05.2012 09:19 Krzysztof Kłaczko - Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
18.05.2012 09:18 Leszek Król - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
18.05.2012 09:17 Katarzyna Maksymowicz - Skarbnik Gminy
18.05.2012 09:16 Tadeusz Nieckarz - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
18.05.2012 09:15 Bogusław Gilarski - Zastępca Wójta Gminy
18.05.2012 09:14 Barbara Żyła - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
08.05.2012 14:14 Jerzy Wenek - Radny
08.05.2012 14:13 Adam Tracz - Radny
08.05.2012 14:09 Marian Syryło - Radny
08.05.2012 14:07 Edward Stachów - Radny
08.05.2012 14:06 Józef Rokosz - Radny
08.05.2012 14:04 Janusz Otulak - Radny
08.05.2012 14:02 Józef Nieckarz - Radny
08.05.2012 13:59 Ryszard Maciejak - Radny
08.05.2012 13:58 Adam Joniec - Radny
08.05.2012 13:56 Stanisław Jaszczyszyn - Radny
08.05.2012 13:55 Józef Goraj - Radny
08.05.2012 13:54 Tadeusz Goraj - Radny
08.05.2012 13:52 Eugeniusz Kantor - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
08.05.2012 13:50 Elżbieta Liweń - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy