Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.03.2014 11:27 Barbara Małecka - Wójt Gminy
05.03.2014 11:26 Stanisław Zając - Przewodniczący Rady Gminy
14.02.2014 13:53 Małgorzata Bębnik - Pracownik Socjalny
14.02.2014 13:52 Jolanta Peszko-Bańbor - Stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
14.02.2014 13:49 Kazimiera Tracz - Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Dzikowie
14.02.2014 13:49 Wiesław Kotula - Dyrektor Zespołu Szkół w Cewkowie
14.02.2014 13:48 Jan Nieckarz - Kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
14.02.2014 13:47 Krystyna Jabłońska - Sekretarz Gminy
14.02.2014 13:45 Krzysztof Kłaczko - Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
14.02.2014 13:45 Leszek Król - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
14.02.2014 13:44 Katarzyna Maksymowicz - Skarbnik Gminy
14.02.2014 13:43 Tadeusz Nieckarz - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
14.02.2014 13:43 Bogusław Gilarski - Zastępca Wójta Gminy
14.02.2014 13:42 Barbara Żyła - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
14.02.2014 13:41 Jerzy Wenek - Radny
14.02.2014 13:40 Adam Tracz - Radny
14.02.2014 13:39 Marian Syryło - Radny
14.02.2014 13:30 Edward Stachów - Radny
14.02.2014 13:30 Józef Rokosz - Radny
14.02.2014 13:29 Janusz Otulak - Radny
14.02.2014 13:27 Józef Nieckarz - Radny
14.02.2014 13:27 Ryszard Maciejak - Radny
14.02.2014 13:26 Adam Joniec - Radny
14.02.2014 13:25 Stanisław Jaszczyszyn - Radny
14.02.2014 13:24 Józef Goraj - Radny
14.02.2014 13:23 Tadeusz Goraj - Radny
14.02.2014 13:23 Eugeniusz Kantor - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
14.02.2014 13:21 Elżbieta Liweń - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy