Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2014 14:19 Barbara Małecka - Wójt Gminy
11.07.2014 14:18 Stanisław Sulikowski - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
11.07.2014 14:17 Małgorzata Bębnik - Pracownik Socjalny
11.07.2014 14:17 Jolanta Peszko-Bańbor - Stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
11.07.2014 14:17 Kazimiera Tracz - Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Dzikowie
11.07.2014 14:16 Wiesław Kotula - Dyrektor Zespołu Szkół w Cewkowie
11.07.2014 14:15 Jan Nieckarz - Kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
11.07.2014 14:15 Krystyna Jabłońska - Sekretarz Gminy
11.07.2014 14:14 Krzysztof Kłaczko - Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
11.07.2014 14:14 Leszek Król - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
11.07.2014 14:13 Katarzyna Maksymowicz - Skarbnik Gminy
11.07.2014 14:12 Tadeusz Nieckarz - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
11.07.2014 14:09 Bogusław Gilarski - Zastępca Wójta Gminy
11.07.2014 14:08 Barbara Żyła - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
11.07.2014 14:01 Stanisław Zając - Przewodniczący Rady Gminy
11.07.2014 14:01 Eugeniusz Kantor - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
11.07.2014 14:00 Elżbieta Liweń - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
11.07.2014 14:00 Jerzy Wenek - Radny
11.07.2014 13:59 Adam Tracz - Radny
11.07.2014 13:58 Marian Syryło - Radny
11.07.2014 13:30 Edward Stachów - Radny
11.07.2014 13:30 Józef Rokosz - Radny
11.07.2014 13:29 Janusz Otulak - Radny
11.07.2014 13:28 Józef Nieckarz - Radny
11.07.2014 13:28 Ryszard Maciejak - Radny
11.07.2014 13:27 Adam Joniec - Radny
11.07.2014 13:26 Stanisław Jaszczyszyn - Radny
11.07.2014 13:26 Józef Goraj - Radny
11.07.2014 13:25 Tadeusz Goraj - Radny