Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2017 09:48 Barbara Małecka - Wójt Gminy
04.09.2017 10:12 Bogusław Gilarski - Zastępca Wójta Gminy
04.09.2017 12:31 Marek Buczko - Sekretarz Gminy
04.09.2017 11:36 Katarzyna Maksymowicz - Skarbnik Gminy
04.09.2017 10:44 Barbara Żyła - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
04.09.2017 11:00 Jolanta Peszko-Bańbor - Stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
04.09.2017 10:56 Małgorzata Bębnik - Pracownik Socjalny
04.09.2017 12:14 Leszek Król - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
04.09.2017 11:19 Stanisław Sulikowski - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
04.09.2017 10:28 Wiesław Kotula - Dyrektor Zespołu Szkół w Cewkowie
04.09.2017 12:22 Kazimiera Tracz - Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Dzikowie
04.09.2017 14:38 Józef Goraj - Radny
04.09.2017 13:57 Tadeusz Grzebiennik - Radny
04.09.2017 14:49 Eugeniusz Kantor - Radny
04.09.2017 14:32 Ryszard Maciejak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
04.09.2017 14:43 Franciszek Nieckarz - Radny
04.09.2017 14:04 Józef Nieckarz - Radny
04.09.2017 13:31 Janusz Otulak - Radny
04.09.2017 13:25 Bogdan Ozimek - Przewodniczący Rady Gminy
04.09.2017 14:19 Leszek Rusinek - Radny
04.09.2017 12:52 Marek Sitarz - Radny
04.09.2017 13:38 Grażyna Sobków - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
04.09.2017 14:10 Tadeusz Szczepanek - Radny
04.09.2017 14:26 Zdzisław Szczepanek - Radny
04.09.2017 13:51 Tomasz Witko - Radny
04.09.2017 13:45 Stanisław Zając - Radny